Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Microsoft eğitimi, Windows Server eğitimi ile Active Directory Services (10969), katılımcılara Windows Server 2012 ve Windows Server 2012 R2'de Active Directory teknolojilerinin nasıl yönetileceğini öğretir.

Neler Öğreneceksiniz

Bu eğitimi tamamladıktan sonra katılımcılar şunları yapabilecekler:

Kimlik yönetimi için mevcut çözümleri anlamayı ve uygun çözümlerle senaryoları ele alabilmeyi
Windows Server 2012'de AD DS'yi dağıtmayı ve yönetmeyi
Güvenli AD DS dağıtımını
AD DS sitelerini uygulamayı, çoğaltmayı yapılandırmayı ve yönetmeyi
Grup İlkesini uygulayın ve yönetin
Grup İlkesi ile kullanıcı ayarlarını yönetin
AD CS ile sertifika yetkilisi (CA) hiyerarşisini ve CA'ları nasıl yöneteceğinizi uygulamayı
Sertifikaları uygulamayı, dağıtmayı ve yönetmeyi
AD RMS'yi uygulamayı ve yönetmeyi
AD FS'yi uygulamayı ve yönetmeyi
Dinamik Erişim Kontrolü, Çalışma Klasörleri ve Çalışma Alanına Katılma gibi teknolojileri kullanarak veri erişiminin güvenliğini sağlamayı
AD DS hizmetlerini izleyin, sorun giderin ve iş sürekliliği sağlamayı
Windows Azure Active Directory'yi uygulamayı
Active Directory Basit Dizin Hizmetleri'ni (AD LDS) uygulama ve yönetmeyi

Eğitim İçeriği

Giriş
Erişim ve Bilgi Korumasına Genel Bakış
İşletmelerde Erişim ve Bilgi Koruma Çözümlerine Giriş
Windows Server 2012'de AIP Çözümlerine Genel Bakış
FIM 2010 R2'ye Genel Bakış

AD DS'nin Gelişmiş Dağıtımı ve Yönetimi
AD DS'yi dağıtma
Sanal Etki Alanı Denetleyicilerini Dağıtma ve Klonlama
Windows Azure'da Etki Alanı Denetleyicilerini Dağıtma
AD DS'yi yönetme
AD DS'nin güvenliğini sağlama
Etki Alanı Denetleyicilerini Güvenli Hale Getirme
Hesap Güvenliğinin Uygulanması
Denetim Kimlik Doğrulamasını Uygulama

AD DS Sitelerini ve Çoğaltmayı Uygulama ve Yönetme
AD DS Çoğaltmaya Genel Bakış
AD DS Sitelerini Yapılandırma
AD DS Çoğaltmayı Yapılandırma ve İzleme

Grup İlkesinin Uygulanması
Grup İlkesine Giriş
GPO'ları Uygulama ve Yönetme
Grup İlkesi Kapsamı ve Grup İlkesi İşleme
GPO'ların Uygulamasında Sorun Giderme

Grup İlkesi ile Kullanıcı Ayarlarını Yönetme
Yönetim Şablonlarını Uygulama
Klasör Yeniden Yönlendirmeyi ve Komut Dosyalarını Yapılandırma
Grup İlkesi Tercihlerini Yapılandırma

AD CS'yi Dağıtma ve Yönetme
CA'ları dağıtma
CA'ları yönetmek
CA'larda Sorun Giderme, Bakım ve İzleme

Sertifikaları Dağıtma ve Yönetme
İş Ortamında Sertifikaları Kullanma
Sertifika Şablonlarını Dağıtma ve Yönetme
Sertifikaların Dağıtımı, İptali ve Kurtarmasını Yönetme
Akıllı Kartları Uygulama ve Yönetme

AD RMS'yi Uygulama ve Yönetme
AD RMS'ye Genel Bakış
AD RMS Altyapısını Dağıtma ve Yönetme
AD RMS İçerik Korumasını Yapılandırma
AD RMS'ye Harici Erişimi Yapılandırma

AD FS Uygulama ve Yönetme
AD FS'ye Genel Bakış
AD FS dağıtma
Tek Bir Kuruluş için AD FS Uygulama
İşletmeler Arası Federasyon Senaryosunda AD FS Dağıtma
AD FS'yi Harici İstemcilere Genişletme

Güvenli Paylaşılan Dosya Erişimini Uygulama
Dinamik Erişim Kontrolüne Genel Bakış
DAC Bileşenlerini Uygulama
Erişim Kontrolü için DAC Uygulama
Erişim Engellendi Yardımını Uygulama
Çalışma Klasörlerini Uygulama ve Yönetme
Workplace Join Uygulama

AD DS'yi İzleme, Yönetme ve Kurtarma
AD DS'yi izleme
AD DS Veritabanını Yönetme
AD DS ve Diğer Kimlik ve Erişim Çözümleri için AD DS Yedekleme ve Kurtarma Seçenekleri

Windows Azure Active Directory'yi Uygulama
Windows Azure AD'ye genel bakış
Windows Azure AD Hesaplarını Yönetme

AD LDS'yi Uygulama ve Yönetme
AD LDS'ye Genel Bakış
AD LDS'yi dağıtma
AD LDS Örneklerini ve Bölümlerini Yapılandırma
AD LDS Çoğaltmayı Yapılandırma
AD LDS'yi AD DS ile tümleştirme

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön