Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Bu Xamarin.Forms eğitiminde öğrenciler, Xamarin uygulamaları oluşturmak için kullanılan farklı yaklaşımları derinlemesine inceleyebilir. Katılımcılar, Xamarin.Forms uygulamaları oluşturmak için en iyi yaklaşım olan XAML dilini anlar. Ayrıca katılımcılar, genellikle XAML tabanlı uygulamalar oluşturmak için kullanılan model olan MVVM hakkında bilgi edinir. Bu kursu aldıktan sonra öğrenciler, Xamarin.Forms ile uygulama geliştirirken kendilerini güvende hissedecekler.

Neler Öğreneceksiniz

Ortamlarını Xamarin için hazırlamayı,
UWP, iOS ve Android arasında kod paylaşan çapraz platform uygulamaları oluşturmaya yönelik farklı yaklaşımları tanımlayın
Xamarin.Forms temellerini uygulamayı,
XAML kullanmayı,
Verilerle çalışmayı çok daha kolay hale getirmek için bir veri bağlama çerçevesi kullanmayı,
Her tür cihazda iyi çalışan bir kullanıcı arayüzü oluşturmayı,
MVVM tabanlı Xamarin uygulamaları oluşturmayı,
En sık kullanılan gezinme modellerini kullanmayı,
Uygulamaların davranışını genişletmek için özel oluşturucular kullanmayı,
Karmaşık düzenler oluşturmayı,
ListView'ı daha gelişmiş bir senaryoda kullanmayı,
Bulut hizmetlerini uygulamalarla entegre edinmeyi öğrenebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Xamarin ile Platformlar Arası Geliştirmeye Giriş
Merhaba Xamarin!
C # her yerde
Xamarin nasıl çalışır?
Xamarin bileşenleri
Visual Studio entegrasyonu
Mac için Visual Studio
Xamarin Forms ve XAML
Ortamınızı Xamarin için hazırlama


Platformlar Arası Kod Paylaşımı Yaklaşımları ve Mimari Hususlar
Kod paylaşma seçenekleri
Çapraz platform Xamarin uygulamasının mimarisi
Paylaşılan Projeler
Taşınabilir Sınıf Kitaplıkları (eski)
.NET Standard ve .NET 5 ile gelecek


Xamarin.Forms'a Giriş
Xamarin Forms'a Giriş
Proje yapısı
Sayfalar
Görüntüleme
Düzenler
Listeler ve Hücreler
Navigasyon
Platform özellikleri
DependencyService ile Çalışma
Xamarin Eklentilerini Kullanma
Özel oluşturuculara giriş
Uygulama Yaşam Döngüsü


Xamarin.Forms'da XAML ve Veri Bağlama
XAML nedir?
XAML ile bir uygulama oluşturma
XAML Sözdizimi
XAML İşaretleme Uzantıları


Xamarin.Forms'da Veri Bağlama
Veri bağlama tanıtımı
Sözdizimi
Bağlama bağlamını kullanma
Dönüştürücüler
Bağlama Modları
INotifyPropertyChanged aracılığıyla yapılan değişiklikler


Stil ve Düzen
Stiller tanıtımı
Örtülü stiller
Stil mirası
Bir uygulamayı temalandırma


MVVM Kullanarak Xamarin.Forms Uygulamaları Oluşturma
Merhaba MVVM
ViewModels
Davranışlar
Komutan
Mesajlaşma
Model bulucuları görüntüleyin
MVVM tabanlı uygulamaları birim testleri ile test etme


Xamarin.Forms'da Gezinme Desenleri
Ana ayrıntı ve çekmecede gezinme dahil en yaygın kullanılan gezinme modelleri


Özel Oluşturucular ve Efektlerle Çalışma
Özel oluşturucular
Xamarin.Forms ve klasik Xamarin entegrasyonu
Xamarin.Forms platformunu genişletme


Xamarin.Forms'da Daha Fazla Düzen
Xamarin.Forms kullanarak karmaşık düzen türleri
Yeni FlexLayout
Stil sayfalarını kullanarak düzen
Kontrol şablonu ve Görsel Durum Yöneticisi


ListView, Derinlemesine
DataTemplateSelector
Üstbilgiler ve altbilgiler
Bağlam eylemleri
Daha gelişmiş bir senaryoda ListView


Verilerle Çalışma (Veritabanları ve Bulut / Hizmetler)
Uygulamalara veri almak için Xamarin.Forms'u kullanma.
Uygulamalar tüm hizmet türleriyle (REST, WCF…) nasıl bağlanabilir?
Uygulamalarımıza birkaç bulut hizmeti getiriyoruz (depolama, mobil hizmetler ...)
Verileri dosyalarda veya yerel bir veritabanında saklama


Xamarin.Forms ile Kurumsal Uygulama Mimarisi Oluşturma
Uygulama mimarisi
Veri ve havuzlarla çalışma
Hizmetler
Gezinme için gezinme ve sarmalayıcılar
Uygulamayı önyükleme
Bağımlılık ekleme (Autofac)
Diyaloglar
Birim testi


Xamarin.Forms Essentials
Uygulamalarımıza harika özellikler eklemek için XF Essentials
Uygulama yaşam döngüsü
Özel yazı tiplerini kullanma
Hareketleri Kullanma
Uygulamaları yerelleştirme
Animasyonlar
SkiaSharp ile çizim
Gizli dizileri Xamarin.Forms uygulamalarında saklama
Xamarin.Forms'da performans iyileştirmeleri
Platformla daha yakından bütünleşme
Xamarin.Forms Kabuğunu Kullanma

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön