Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Son yıllarda, Kubernetes, konteynerlerin düzenlenmesi için önde gelen standart olarak ortaya çıktı. Kubernetes artık buluta en sık dağıtılan konteynerlerle buluta da taşındı. Bu yarım günlük derste katılımcılar, AWS'nin önde gelen bulut tabanlı Kubernetes hizmeti olan Elastic Kubernetes Service'in (EKS) temellerini öğrenir.

Neler Öğreneceksiniz

Katılımcılar, Kubernetes kümelerinin nasıl kurulacağını, dağıtılacağını ve temizleneceğini öğrenecek.

Eğitim İçeriği

Giriş
Kubectl'i diğer AWS ön koşullarıyla birlikte platformunuza yükleme
Kubernetes kümenizi tek bir komutla dağıtmak için eksctl kullanma
Kubernetes panosunu ve örnek bir mikro hizmeti dağıtma
K8s kümesini silin ve temizleyin

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön