Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Yöneticiler için Apache Spark'ı Çalıştırma eğitim sınıfı, Spark'ı bir üretim ortamında çalıştırmaya odaklanır. Katılımcılar, Spark'ın donanıma özgü hususlarının yanı sıra mimari ve dahili unsurları da öğrenirler. Akış işleri için iş planlama ve özel hususlar da bu kursta ele alınmaktadır.

Neler Öğreneceksiniz

Bir üretim Spark kümesi kurun ve yapılandırmayı,

Spark'ı YARN ile entegre etmeyi,

Verimli bir küme çalıştırmak için geçerli olan Spark'ın dahili bileşenleriyle çalıştırmayı.

Eğitim İçeriği

Giriş
Spark Mimarlık
Kıvılcım İç Parçaları
Donanım Hususları
Akış İşleri
Spark'ı HortonWorks ile entegre etme

İş Planlama
Bağımsız
Mesos
Fuar Planlayıcı

İzleme
Ne izlenmeli
İş sorunlarını teşhis etmek

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön