Detaylar
Diğer Eğitimler

Eğitim Hakkında

Bu eğitim, Agile ekiplerini devralan veya Agile çerçevesini kullanmaya başlayan yöneticiler ve yöneticiler içindir. Bu eğitim deneyiminin birincil odak noktası, bir lider olarak yönetici ve ortak zorlukların üstesinden gelmek ve Agile organizasyonlarını sürekli iyileştirmeye doğru yönlendirmek için gereken becerilerdir.

Neler Öğreneceksiniz

Çevik dönüşüm vaka çalışmalarından içgörü kazanın ve her örnekten çıkarılan dersleri anlamayı,

Liderlik etmeyi ve yönetmeyi öğrenmeyi,

Çevik bir dünyada ekipleri nasıl sorumlu tutacağınızı bilmeyi,

Agile'a geçerken kuruluşların karşılaştığı ortak zorlukları ve bunlarla nasıl başa çıkılacağını anlamayı,

Çevik ekiplerin ve organizasyonun sürekli gelişimine nasıl rehberlik edeceğinizi öğrenmeyi.

Eğitim İçeriği

Sistemler ve Yalın Düşünce
Kötü Kararlara Neden Olan Kurallar ve Yanılgılar
Sistem Düşüncesi Kanunları ve Etkisi
Atıkları Tanımlama ve Yönetme
Eylemlerimizin Sonuçları - Nedensel Döngü Diyagramları

Kendi Kendini Düzenleme ve Yetkilendirme
Agile'da Yönetici / Lider Rolü
Örtüşen Sorumluluklar
Hizmetkar Liderlik Özellikleri
Güçlendirme Ölçeği
Takım Sorumluluğu

Enerji Veren Takımlar
Özerklik, Ustalık ve Amaç
Yaratıcı Ortam
Sürdürülebilir Hız

Bina Ekipleri
Hackman'ın 5 Faktör Modeli
Lider ve Takım Performans Ölçütleri
Örgütsel Çalışma Sözleşmeleri
Kendini Oluşturan Ekip Çalıştayları

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön