Günümüzde büyük ya da küçük çaplı iş alanlarında büyük önem taşıyan bilişim teknolojilerinin fayda sağlayabilmesi için kontrol edilmesi ve yönetilmesi gereken iki adımı bulunur; geliştirme ve operasyon. DevOps bu iki adımı birleştirmeye ve kolay şekilde yönetmeye yarar. BT altyapısının yönetilmesi, geliştirilmesi ve güvende tutulması için kullanılabilen DevOps, işletmenizin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş BT’lere sahip olmanızı sağlar. Peki, DevOps hangi alanlarda ve nasıl kullanılır? Konuyla ilgili merak ettiğiniz soruların cevaplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz!

DevOps Çalışma Prensipleri

BT süreçlerinin geliştirilmesinde geliştirme ve operasyon ekipleri kilit rol oynar. Geleneksel sistemlerde geliştirme ekibi ve operasyon ekibi birbirinden ayrı ancak gerekli alanlarda senkronize şekilde çalışır. Devops modelinde ise geliştirme ekipleri ve operasyon ekipleri birlikte çalışır. Geliştirme ve operasyon adımlarına kimi zaman kalite güvencesi ve güvenlik ekipleri de dahil olabilir. Bu ekipler, manuel olarak gerçekleştirildiğinde hata payı artan ve daha uzun sürede geliştirilip kullanılabilen uygulamaları otomatikleştirmek için çeşitli uygulamalar kullanır. Aynı zamanda kod dağıtma ve altyapı tedarik etme gibi işlemler de bağımsızlaştırılabilir.

DevOps Uygulamalarının Kullanım Alanları

DevOps kullanım alanları planlama, geliştirme, teslim etme ve işletme şeklinde dört başlık altında incelenebilir. Planlama aşamasında DevOps ekipleri, oluşturulan uygulama ve sistemlerin özelliklerini tasarlar. Kapsam oluşturma ve hataları izleme araçları sayesinde yazılım geliştirme sürecini yönetmek için planlama aşaması oldukça önemlidir. Geliştirme aşamasında ekip üyeleri tarafından kod yazılır, test edilir, gözden geçirilir ve derleme yapıları oluşturulur. Teslim etme aşamasında, uygulamaların üretildiği ortamda tutarlı ve güvenli şekilde dağıtılması sağlanır. Geliştirme ortamlarının alt yapılarının yapılandırılması da bu aşamada gerçekleştirilir. Çalıştırma adımında ise üretim ortamlarında yer alan uygulamaların bakımı yapılır, uygulamalar izlenir ve eğer varsa sorun giderme işlemi gerçekleştirilir. Tüm bu işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan bazı DevOps uygulamaları bulunur. Sürekli entegrasyon, sürekli teslimat, mikro hizmetler, kod olarak alt yapı, izleme ve günlük kaydı, iletişim ve işbirliği; DevOps uygulamaları arasında yer alır.

Sürekli Entegrasyon

Uygulamaların verimli çalışabilmesi için gerekli yazılımların hızlı şekilde sunulması gerekir. Bu noktada CI olarak da nitelendirilen sürekli entegrasyon devreye girer. Sürekli entegrasyon, bir kaynak havuz aracılığıyla derleme ve test başlayan bir uygulama şeklinde tanımlanabilir. Geliştiriciler, yarattıkları kod değişikliklerini bir kaynak havuzuna kaydeder ve bu havuzda toplanan veriler ışığında otomatik olarak çeşitli derlemeler yapılır. Geliştiricilerin henüz erken aşamadayken hataları tespit edebilmesi için sürekli entegrasyon aracılığıyla testler gerçekleştirilir. Her kod girişinden sonra otomatik olarak bu işlemler gerçekleştirilir. Sürekli entegrasyon, bir ardışık düzendir. Bu düzende birkaç adım yer alır. Kod taahhüdü, statik analiz geliştirme, otomatik linting, yazılım derleme gibi adımlar; sürekli entegrasyonun gerçekleşmesi için gereklidir.

Sürekli Teslimat

Sürekli entegrasyon işleminin tamamlanmasının ardından sürekli teslimat işlemi başlar. CD olarak da nitelendirilen sürekli teslimat, uygulamaların bulut altyapısına taşınmasını otomatikleştirir. Yeni kod değişikliklerinin ya da test edilen kodların bulut ortamında yayınlanması işlemini otomatik olarak gerçekleştiren sürekli teslimat işlemi, otonom işlemleri geliştirmeye yardımcı olan pratik bir araçtır.

DevOps Avantajları

DevOps avantajları birkaç farklı başlık altında sırlanabilir. DevOps’un öne çıktığı konu, hızdır. İşletmenizde kullanılan teknolojinin değişen ihtiyaçlara göre optimize edilmesi gerekir. DevOps çözümü olan AIOps, personelin manuel olarak gerçekleştirmesi gereken işlemleri makine öğrenimi ve yapay zeka çözümleriyle çok daha hızlı ve doğru şekilde gerçekleştirir. Aynı zamanda operasyon tarafında yeni uygulamalar ve alt yapılar kolayca geliştirilip güncellenebilir. Tüm bu işlemler, otomasyona bağlı şekilde tamamlanır. Bununla birlikte DevOps, genel güvenliği artırmak için de doğru bir tercihtir. Geliştirme ve operasyon işlemlerinde güvenlik sağlanması için DevSecOps adı verilen bir çözüm kullanılır. Buna göre yapay zeka, otomatik uyumluluk ve otomatik kaynak yönetimi ile uygulama, deneyim ve analizler çok daha güvenli şekilde tamamlanır. DevOps öneminin öne çıktığı noktalardan biri de bu uygulamaların sorun çözme ve entegrasyon alanlarında sağladığı istikrar ve denetim sayesinde hizmet ve deneyim kalitesini artırmasıdır. Aynı zamanda DevOps uygulamaları; bütünsel teknoloji çözümlerinin tercih edilmesine, kaynak yönetiminin optimize edilmesine ve sistemde verimli ölçeklendirmelerin yapılmasına olanak tanır.

DevOps Hakkında Sık Sorulan Sorular

DevOps Nedir Ne İşe Yarar?

DevOps, BT yazılımlarının geliştirme ve operasyon süreçlerini birlikte yürütmeye ve bu sayede hata payını azaltıp geliştirme sürecini hızlandırmaya yarar.

DevOps Uzmanı Ne İş Yapar?

DevOps uzmanı, geliştirme ve operasyon aşamalarında aynı anda ya da senkronize şekilde çalışarak BT yazılımlarının geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına olanak tanır.

DevOps Nedir Açılımı?

Son yıllarda işletmelerdeki BT uygulamaları için büyük önem taşıyan DevOps prensibi, geliştirme anlamına gelen “development” ve operasyon anlamına gelen “operations” kelimelerinin birleşiminden oluşur.

DevOps İçin Ne Bilmek Gerekir?

DevOps ekiplerinde yer almak için Python, Java gibi temel programlama dilleri ile Bash, PowerShell gibi betik dilleri bilinmelidir.

Diğer Yazılar