Teknolojinin gelişmesiyle elde edilen imkanlar, günlük hayatın en basit alanlarında dahi kullanım alanı bulmaktadır. İnsan hayatını daha pratik hale getirmek için geliştirilen akıllı nesneler de teknolojinin sunduğu olanaklar dahilinde kullanıma sunulmuştur. Giyilebilir sağlık teknolojileri, dijital asistanlar, akıllı evler ve otonom araçlar; bundan birkaç yıl önce bir hayalken artık yaygın şekilde kullanılan ürünler haline gelmiştir. Bunu sağlayan etmen ise nesnelerin internetidir. Nesnelerin interneti, IoT sistemi olarak bilinir. Peki, giderek genişleyen bir kullanım alanına ve büyük bir kullanım çeşitliliğine sahip olan akıllı nesnelerin çalışmasını sağlayan IoT nedir? “Internet of Things” açılımına sahip olan IoT, internet erişimine sahip olan cihazların birbirleri arasında veri alışverişi yapabilmesini sağlayan bir teknolojidir. IoT sistemine bağlı olan akıllı cihazlar, herhangi bir insan müdahalesine gerek duymadan birbiriyle veri aktarımı gerçekleştirmek yoluyla senkronize şekilde çalışabilir.

IoT Kullanım Alanları

Her geçen gün gelişen bir teknoloji olan ve giderek büyük bir ağ oluşturan IoT sistemleri sağladığı avantajlar sayesinde birçok alanda kullanılır. IoT cihazları günlük rutinlerinizi kolaylaştırmaktan evinizi kontrol etmeye kadar bireysel bazda birçok alanda kullanılabilir ancak bu teknolojinin ufku bununla sınırlı değildir. Kurumsal ve küresel bazda da IoT teknolojilerinden faydalanılabilir. En sık karşılaşılan IoT teknolojisi Endüstriyel IoT’tur. Zamandan tasarruf sağlayan, emeği verimli hale getiren ve giderleri azaltan IoT teknolojileri imalat işlemlerini hızlandırır. Aynı zamanda tahmine dayalı arıza onarımı sağlar. Bununla birlikte işçi güvenliğini de artırır. Robotik alanında da önemli avantajlar sağlayan IoT sayesinde otomobiller başta olmak üzere birçok farklı üretim sektöründe hatasız, hızlı ve az maliyetli üretim sağlanır. Ticari IoT perakende ve lojistik alanlarında kullanılır. Takip, tespit ve tasnif işlemlerinde pratik kullanım özelliğine sahip olan ticari IoT aynı zamanda tedarik zincirinde de optimizasyon ve denetim alanlarında kullanılabilir. Kurumsal IoT genellikle bulut tabanlı IoT uygulamalarıyla birlikte anılır. İş geliştirme, sektör analizi, hedef kitle yönetimi ve inovasyon girişimleri gibi birçok alanda avantaj sağlayan kurumsal IoT, bulut uygulamalarıyla pekiştirildiğinde tüm birimlerde senkronizasyonu mümkün kılar.

IoT Bileşenleri

Ağa bağlı cihazların gelişmesine imkan tanıyan ve hızlı veri aktarım politikası sayesinde büyük avantaj sağlayan IoT uygulamalarının geliştirilmesi ve kullanılması için bazı bileşenler elzemdir. Bu bileşenler, dört başlık altında incelenebilir. Nesne bileşeni, IoT bileşenlerinin ilkidir. IoT özelliğine sahip olan ve diğer cihazlarla bağlı şekilde bulunan tüm web tabanlı cihazlar, nesne bileşenini ifade eder. Bu cihazlar dahili bir sunucu içinde ya da harici bir çerçevede iletişim kurabilmek için gömülü sistemlere sahiptir. Nesne bileşenine, sensörler ve aktivatörler gibi bazı temel örnekler verilebilir. Verileri gönderen ve alan, bu veriler ışığında işlev gösteren bileşenler; nesne bileşenini oluşturur. IoT bileşenlerinden ikincisi, veri bileşenidir. Veri bileşeni, nesne bileşenleri arasında aktarılan ögelerdir. Veri bileşeni; bilgisayarlar tarafından etiketlendirilmiş ve sınıflandırılmış olan yapılandırılmış veriler ile bu özelliklerden yoksun yapılandırılmamış veriler olarak birbirinden ayrılır. Veri bileşeni işlev gösterebilmek için taşınma ve depolanma gibi bazı süreçlerden geçer. Üçüncü IoT bileşeni, insan bileşenidir. IoT teknolojilerinden bahsedildiğinde kullanılan “cihazdan cihaza veri aktarımı” tanımı, bu süreçlerde hiçbir insan müdahalesi bulunmadığına dair bir yanıltma oluşturabilir. Ancak IoT teknolojisinin gerektiği gibi işlev gösterebilmesi için insan bileşeninin önemi büyüktür. IoT teknolojisi sayesinde paylaşılan büyük miktarda verinin doğru kararlara bağlanması ve ilgili eylemlerle ilişkilendirilmesi için bu verilerin insanlar yapılandırılarak dönüştürülmesi gerekir. IoT teknolojisinin dördüncü ve son bileşeni, süreç bileşenidir. Nesnelerin interneti bileşenlerinin kendi etki alanları içinde ve diğer etki alanları arasında uyumlu şekilde çalışmasını sağlayan bu bileşen; nesne, veri ve insan etkileşimini kolaylaştırır. Doğru verinin doğru anda doğru birime iletilmesi işlemi de süreç bileşeni tarafından denetlenir.

IoT Çalışma Prensipleri

Tanımı oldukça basit şekilde gerçekleştirilebilen IoT akıllı uygulamalarının çalışma prensipleri de bazı temel noktalara dayandırılarak kolayca açıklanabilir. Ağa bağlanabilen ve internete bağlı şekilde faaliyet gösterebilen cihazlardan veri alma ve bu cihazlara veri gönderme kapasitesi bulunur. Web özellikli akıllı cihazlar olarak tanımlanabilen bu cihazlar, ağ üzerinde birbirine bağlıdır ve sürekli olarak veri alış verişi yaparak senkronizasyon sağlar. Ağa bağlı olarak veri toplayan cihazlar, verileri bir ağ geçidi ile dağıtır. Bu veriler, özelliklerine göre bir başka cihaza gönderilebilir. Bu durumda paylaşılan verileri alan cihazlar, gönderici ile senkronize edilebilir. Bununla birlikte toplanan veriler ağ geçici yardımıyla depolama amacıyla bir bulut ortamına da iletilebilir.

IoT Teknolojileri

IoT başlı başına devrim niteliğinde bir teknoloji olsa dahi bu sistemlerin mümkün olabilmesi için kullanılan birçok alt sistem ve teknoloji bulunur. Bununla birlikte IoT teknolojisi sayesinde geliştirilen çeşitli teknolojiler de mevcuttur. Nesnelerin interneti teknolojisi ile geliştirilen teknolojilerden ilki, uç teknolojisidir. Uç teknolojisi, birbirine bağlı akıllı cihazların kendilerine ait bir platformda haberleşmesini sağlamak için geliştirilmiştir. Bu sayede veri alışverişi daha hızlı ve pratik şekilde gerçekleşebilir ve cihazların reaksiyon verme hızı artırılabilir. IoT ile geliştirilen bir diğer teknoloji ise bulut bilgi işlem teknolojisidir. Günümüzde gerek bireysel gerek kurumsal bazda veri depolama için en sık tercih edilen ortamlar olan bulutlar, aynı anda birden fazla cihazın farklı alanlardan bilgilere ulaşabilmesi için IoT teknolojisiyle entegre hale getirilir. Bu sayede bulut teknolojisinin sunduğu imkanlar geliştirilir ve kullanımı pratikleşir. Günümüzde en önemli konulardan biri olan makine öğrenimi de IoT ile bağlantılıdır. Makine öğrenimi, teknolojinin ve teknolojik cihazların gelişebilmesi için gerekli olan en temel etmendir. Yapay zeka temelli şekilde çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilen makine öğrenimine entegre edilen IoT sayesinde veri paylaşımı, algoritma sınanması ve işlenen verilerin dağıtımı hızlanabilir.

IoT Avantajları

IoT teknolojisinin çeşitli kapsamlarda birçok avantajı bulunur. Bireysel anlamda kişisel zevkler, günlük rutinler, sağlık ve eğitim hizmetleri gibi birçok alanda IoT teknolojilerinden faydalanarak daha pratik bir yaşam oluşturmak, sağlık verilerini takip etmek ve etkili teşhis ile tedavi kazanmak, yenilikçi eğitim modellerinden faydalanmak mümkündür. Bununla birlikte IoT, masrafları azaltırken verimliliği artırması ile oldukça önemli bir anahtar görevi de görür. Etkin operasyon yönetimi sağlaması, denetim ve takip işlemlerini kolaylaştırması, pazarlama olanaklarını artırması ve yeni ticari fırsatları tespit etmeyi kolaylaştırması ile öne çıkan IoT teknolojisi, kaynakları daha verimli kullanmayı sağlar.

IoT Hakkında Sık Sorulan Sorular

Iot Nedir Ne İşe Yarar?

IoT teknolojisi nesnelerin interneti olarak bilinir. Web tabanlı olan ve ağa erişim gösterebilen cihazların birbiri arasında veri alış verişi yapması ile insan emeği faktörünü büyük oranda denklemden çıkaran IoT sayesinde günlük yaşam, sağlık ve eğitim hizmetleri, üretim ve dağıtım zincirleri iyileştirilebilir.

Iot Nedir Örnek?

IoT, web tabanlı cihazların belli bir ağ üzerinden veri aktarımı yaparak senkronize şekilde çalışmasını mümkün kılan teknolojidir. Bu teknolojiye dair en güncel örnek, akıllı ev sistemleridir. Cep telefonunuz üzerinden vereceğiniz basit komutlar sayesinde küçük ev aletlerini kontrol edebilir, evinizdeki bazı birimlerin işlev göstermesini ya da işlevi durdurmasını sağlayabilir, evinizi uzaktan yönetebilirsiniz.

Iot Cihazlar Nelerdir?

IoT cihazları her geçen gün gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Giyilebilir sağlık teknolojileri, dijital asistanlar, otonom araçlar, akıllı evler gibi sistemler en sık bahsedilen IoT cihazları olarak sayılabilir.

Iot Nedir Nasıl Kullanılır?

IoT sistemi, web tabanlı cihazların bir ağ üzerinden veri paylaşımı yapması sayesinde senkronize çalışabilmelerini mümkün kılan teknolojidir ve nesnelerin interneti olarak tanımlanır. IoT sistemini kullanmak için ağa bağlanabilen web tabanlı cihazlar edinmeniz gerekir. Daha kapsamlı IoT sistemlerinde verilerin girdi çıktı bilgileri ve senkronizasyon işlemleri kimi zaman insanlar tarafından takip edilebilir ancak basit müdahalelerin ardından cihazlar kendi aralarında aktarım yaparak bireysel ya da kurumsal bazda birçok etkinliği çok daha pratik ve masrafsız hale getirebilir.

Diğer Yazılar