Topics
Diğer Eğitimler

Topics:

  • Giriş

  • Temel Kavramları

  • Kafka Yükleme

  • Kafka Kümesini Kurma

  • Kafka Mimarlık ve Tasarım

  • Kafka Geliştirme

  • Entegrasyon ve Test

  • Kafka Araçları