Özet
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, konteynerler halindeki Mikro Servisleri geliştirmek, yönetmek ve kurmak için gereken araçları ve teknikleri sunacaktır. Bu eğitim, Spring Framework, Spring Boot ve Spring Cloud’ı esas almaktadır. Öte yandan iyi planlanmış bir Mikro Servis Mimari Tasarımı için göz önünde bulundurulması gereken hususlara da odaklanılmaktadır.

Topics

 • Introduction to MicroService Architecture
 • The Evolutionary Architecture 
 • Modeling Services 
 • Spring Boot Bootcamp 
 • Integrating Services with Spring MVC
 • Integrating Services with Spring WebSocket
 • Spring Cloud and MicroServices
 • Spring Boot Actuator 
 • Spring Cloud Config 
 • Service Discovery with Spring Netflix Eureka
 • Client Resiliency patterns with Hystrix 
 • Service Routing with Zuul 
 • Data Integration with Spring Data
 • Data Integration with Spring Messaging
 • Distributed Logging and Tracing 
 • MicroService Deployment with Docker