Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu SQL Server eğitimi, Performans Ayarlama ve SQL Veritabanlarını Optimize Etme (Microsoft kursu 10987), öğrencilere bellek kullanımı, eşzamanlılık, işlemler, sorgu yürütme ve plan üzerinde yapılan ayarlamalarla SQL Server 2016 veritabanlarını nasıl performans ayarlayacaklarını ve optimize edeceklerini öğretir. 

Hedefler:

 • SQL Server'ın ve çeşitli bileşenlerinin üst düzey mimari genel görünümünü,

 • SQL Server yürütme modelini, beklemeleri ve kuyrukları,

 • Temel G / Ç kavramlarını, Depolama Alanı Ağlarını ve performans testini,

 • Kullanıcı veritabanları ve TempDB için veri dosyalarıyla ilgili mimari kavramları ve en iyi uygulamaları,

 • Eşzamanlılık, İşlemler, Yalıtım Düzeyleri ve Kilitleme ile ilgili mimari kavramları ve en iyi uygulamaları,

 • Optimizer'ın mimari kavramlarını ve sorgu planı sorunlarının nasıl tanımlanıp düzeltileceğini,

 • Plan Önbelleği ile ilgili mimari kavramları, sorun giderme senaryolarını ve en iyi uygulamaları,

 • Genişletilmiş Olaylar için mimari kavramları, sorun giderme stratejisini ve kullanım senaryolarını,

 • Toplanan verileri analiz etmek için veri toplama stratejisini ve tekniklerini,

 • Genel performansı iyileştirmek için darboğazları belirleme ve teşhis etme tekniklerini öğrenebilirsiniz.

Topics:

 • SQL Server Mimarisi, Zamanlama ve Bekler

  • SQL Server Bileşenleri ve SQL OS

  • Windows Zamanlama ve SQL Zamanlama

  • Bekler ve Kuyruklar

 • SQL Server G / Ç

  • Temel Kavramlar

  • Depolama Çözümleri

  • G / Ç Kurulumu ve Testi

 • Veritabanı Yapıları

  • Veritabanı Yapısı Dahili Parçaları

  • Veri Dosyası Dahilileri

  • TempDB Dahili

 • SQL Sunucu Belleği

  • Windows Belleği

  • SQL Sunucu Belleği

  • Bellek İçi OLTP

 • Eşzamanlılık ve İşlemler

  • Eşzamanlılık ve İşlemler

  • Dahili Parçaları Kilitleme

  • İstatistikler ve Dizin İçindekiler

  • İstatistik İçler ve Kardinalite Tahmini

  • Dizin İçi

  • Columnstore Dizinleri

 • Sorgu Yürütme ve Sorgu Planı Analizi

  • Sorgu yürütme ve optimize edici dahili öğeleri

  • Sorgu planlarını analiz etme

  • Önbelleğe Alma ve Yeniden Derlemeyi Planlayın

  • Dahili önbellek planlayın

  • Plan önbellek sorunlarını giderme

  • Sorgu deposu

 • Genişletilmiş Etkinlikler

  • Genişletilmiş etkinlikler temel kavramları

  • Genişletilmiş etkinlikleri uygulama

  • İzleme, İzleme ve Temelleştirme

  • İzleme ve izleme

  • Temelleştirme ve kıyaslama

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
444 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön