Teknolojinin gelişmesi ve teknoloji kullanan kişi sayısının artması, saniye başına üretilen veri hacminin giderek daha büyük hale gelmesine yol açar. Bu büyük verilerin yönetilmesi, işlenmesi, depolanması ve doğru şekilde kullanılması için yeni çözümler geliştirilmesi gerekir. Birden çok kaynaktan gelen farklı verilerin işlenmesi ve birbirine entegre edilerek harmanlanması için kullanılan üç adımlı ETL teknolojisi, büyük verilerle baş etmek için geliştirilen yöntemlerden biridir. Peki, ETL’nin üç adımı nedir ve teknoloji dünyasında ETL nasıl bir fark yaratır? Konuyla ilgili merak ettiğiniz soruların cevaplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

ETL Sürecinin Adımları

ETL en temel haliyle veri işlemeye yarayan üç adımın kısaltması olarak tanımlanabilir. Bu işlemlerden ilki, “extract” adımıdır. Bu adımda ayıklama işlemi olarak da bilinen çıkartma işlemi gerçekleştirilir. Çıkartma işleminde ETL kaynak sistemlerden verilerin çıkarılmasını sağlar. Verilerin doğru şekilde ayıklanabilmesi, sonraki adımların işleyişini doğrudan etkiler. Bu aşamada ham veriler, kaynak konumlardan çekilerek bir hazırlama alanına kopyalanır ve ardından dışarı aktarılır. Çıkartma işlemi e-postalar, dosyalar, internet sayfaları, CRM ve ERP sistemleri, SQL ve NoSQL sunucuları üzerinden gerçekleştirilebilir. ETL’nin ikinci adımı “transform” adımıdır. Bu adım, dönüştürme işlemi olarak da bilinir. Dönüştürme işleminde ETL ayıklanmış olan verilere bir dizi kural veya işlev uygulayarak son hedefe yüklenmeye hazır hale getirme işlemi gerçekleştirir. Bu adımda verilere filtreleme, temizleme, sınıflandırma, doğrulama işlemleri uygulanır. Kaynağa yalnızca uygun verilerin iletilmesi için bu adım oldukça önemlidir. ETL’nin son adımı olan “load” işlemi yükleme adıyla da bilinir. Yükleme işleminde ETL dönüştürülmüş olan verilerin hazırlama alanından çekilip veri ambarına taşınmasını sağlar. Bu adımda veri tabanlarıyla etkileşime girilir. Tüm verilerin ilk yüklemesi gerçekleştirildikten sonra periyodik yükleme işlem, verilerin değiştirilmesi, yenilenmesi ya da silinmesi de yine bu adımda gerçekleştirilir.

ETL Kullanım Alanları

Büyük veri gruplarının yönetimini ve işlenmesini kolay hale getirmesi, kısa sürede oldukça detaylı ve tutarlı modeller tasarlamaya imkan tanıması ve güvenilir veri çekme yöntemleri sebebiyle ETL çözümleri birçok sektörde kullanılır. Finans kuruluşları, pazarlama ve ekonomi alanında tüketici davranışlarının analiz edilmesi, iç görülerin anlamlı sonuçlara bağlanması ve tutarlı eylem planları hazırlanması için ETL oldukça önemli bir kaynaktır. Petrol ve gaz gibi enerji kaynağı bazlı sektörlerde coğrafi analiz, depolama işlemleri ve kaynak sahadaki sensörlerin yönetimi gibi alanlarda da ETL kullanılabilir. Telekomünikasyon ve medya kanallarında çevrimiçi uygulamaların iyileştirilmesi, sosyal medya yönetimi gibi alanlarda kullanılan ETL; kamu sektöründe IoT çözümleri ve şehircilik işlemleri için kullanılırken yaşam bilimlerinde de yapay zeka temelli geliştirme işlemleri için oldukça önemlidir. Otomotiv sektöründe araçların geliştirilmesi ve pazarlanması konusunda önemli olan ETL, sağlık hizmetlerinde de hasta kayıtlarının ve sağlık sigortası veri tabanlarının yönetimi için kilit rol oynar.

ETL ile İlgili Araçlar

ETL işleminin gerçekleştirilmesi için kullanılan bazı ETL araçları bulunur. Bu araçların arasında yer alan ilk grup, ETL kurumsal veri ambarlarına yönelik araçlardır. Kurumsal veri ambarları, bir şirkette ya da kuruluşta gerçekleştirilen tüm aktivitelere dair verilerin toplanması için güvenilir bir kaynak oluşturur. Kurumsal veri ambarlarına yönelik ETL araçlar, yüksek hacimli verilerin yüksek performansla işlenmesini sağlar ve bu sayede iş yükünü azaltır. Programlanabilir dönüşümler gibi veri entegrasyonu ihtiyaçlarını karşılamak için idealdir. Veriler yüklendikten sonra kaynak ve hedef arasında senkronizasyon sağlayan ETL araçları, veri kümelerini kontrol etme, güncelleme, yükleme, değiştirme ve silme işlemleri için kullanılır. ETL özel veri grafikleri ise veri ambarlarına kıyasla sınırları çok daha belirgin olan küçük ve odaklı veri depoları olarak nitelendirilebilir. Görsel iş akışı düzenine sahip olan kişilerin ardışık veri düzenlerini kontrol edebilmesi için bu araçlar idealdir. ETL veri gölleri de ETL ile ilgili araçlar arasında yer alır. Daha az yapılandırılmış verileri şemalara ihtiyaç duymadan depolayabilen ve yapılandırılmamış verileri sorgulamak için birden çok aracı destekleyen veri gölleri; gölde yakalandıktan sonra dönüştürülüp işlenir. Bu yöntemle veriler çok hızlı şekilde alınabilir. IoT ve AI teknolojilerinde veri göllerinden yararlanılır.

ETL Avantajları

ETL uygulamaları, özellikle büyük işletme ve kuruluşlar için birçok avantaj sağlar. Büyük veri gruplarıyla işlem yapmayı kolaylaştırdığı ve hızlandırdığı için ETL sıkça tercih edilmektedir. Bununla birlikte önde gelen ETL araçları ilk adımdan son adıma kadar verilerle ilgili tüm aşamaları tamamen otomatik hale getirmek ve özelleştirmek için idealdir. Otomasyon konusunda gelişmiş olması ve kullanım kolaylığı sağlaması, ETL’nin en büyük avantajları arasında yer alır. Aynı zamanda ETL sayesinde büyük veri gruplarının işlenmesi, gruplanması, yüklenmesi ve kontrol edilmesi mümkün hale gelir. Karmaşık hesaplamalar, veri entegrasyonları ve dizgi işlemleri ETL sayesinde pratik şekilde gerçekleştirilebilir. ETL araçları, verilerin şifrelenmesini sağlayarak veri güvenliğini üst seviyeye taşır. Bununla birlikte çeşitli düzenlemeler için verilerin uyumluluğunu da artırmaya yardımcı olur.

ETL Hakkında Sık Sorulan Sorular

ETL Ne Anlama Gelir?

ETL açılımı “extract, transform, load” şeklinde açıklanabilen üç adımlı bir veri işleme sistemidir. Verilerin kaynaktan çıkarılmasını, uygun formata dönüştürülmesini ve hedefe yüklenmesini kapsayan ETL süreci büyük miktarda veriyle kolayca ilgilenebilmeyi mümkün kılar.

ETL Nedir Örnek?

ETL üç adımlı bir veri işleme sürecidir. Buna göre bir kaynaktaki veriler işlenir ve çıkarılır, ardından hedefe yüklenmeye uygun formata dönüştürülür ve son adımda da hedefe yüklenir.

ETL Süreçleri Nelerdir?

ETL üç adımdan oluşan bir süreçtir. İlk adım olan “extract” ve diğer adıyla çıkartma işleminde kaynaktaki veriler çekilir. İkinci adım olan “transform” ve diğer adıyla dönüştürme işleminde veriler uygun şekle getirilir. Son adım olan “load” ve diğer adıyla yükleme işleminde veriler hedefe yüklenir.

ETL Nasıl Yapılır?

ETL işlemini gerçekleştirmek için ETL araçlarından faydalanılır. Veri gölleri, veri ambarları ve veri grafikleri gibi araçlar kullanılır. Bununla birlikte daha büyük veri grupları ve kurumsal işlemler için ETL ürün ve hizmetlerinden de faydalanılabilir.

Diğer Yazılar