Veri Ambarı Danışmanlık Çözümleri :

1. Veri Ambarı Analiz ve Tasarım Süreç Hizmetleri

 Kurumların veri kaynaklarının ve nihai rapor/analiz istekleri incelenerek, en uygun veri modeli yapısının belirlenebilmesi için gerekli olan çalışmaları içerir.

Bu kapsamda müşterinin veri ambarı ortamında, Snowflake, Star, 3rd normal form veya hybrid veri modellerinden bir veya birkaçının implementasyonu gerçekleştirilebilir.

Analiz ve tasarım süreci, aynı zamanda veriambarı süreçlerinin ve nihai rapor sqllerinin yaratacağı performans yüküne dair yapılacak tahmin modellemeleri sayesinde, en uygun donanım ihtiyacının ortaya konulmasına da yardımcı olur.

2. Aktarım ve Entegrasyon Süreçleri Hizmetleri

 Oracle Data Integrator, Informatica, Talend, SSIS, Java, Python, Perl Script vb araçlar kullanarak ilişkisel, yapısal olan/olmayan text/veri sistemler, web servisleri,  ve(ya) büyük veri sistemlerinden alınan kayıtların hedef veri ambarlarına transformasyona tabi tutularak aktarılması konusunda danışmanlık hizmeti verilmesini kapsar.

 Bu aşamada müşterinin ihtiyacına istinaden ETL, ELT, online/offline replikasyon vb aktarım metodolojilerden bir veya birden fazlasının implementasyonu gerçekleştirilebilir. Entegrasyon projesinin uçtan uca gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm paket ve betiklerin yazılması ve tasarlanması hizmeti de sağlanmaktadır.

3. Veri Ambarı Entegrasyon (ETL/ELT) Uygulamaları Kurulum ve Konfigürasyon Hizmetleri

 Oracle Data Integrator, Informatica, Talend, SSIS ETL/ELT araçlarının kurulum ve konfigürasyon hizmetleri ile zaman içinde ortaya çıkan sürüm yükseltme ve  bug giderme işlemlerine ait işlemleri içermektedir.

4. Test ve Loglama Süreçleri Hizmetleri

 Bir veri ambarı projesinin devreye alınabilmesi veya mevcut bir sistemin hatalarının tespit edilebilmesi için ihtiyaç duyulan test ve loglama mekanizmasının profesyonel olan tasarlanması ve kodlanabilmesi için gerekli danışmanlık hizmetlerini kapsar.

  Loglama altyapısı tüm aktarım süreçlerini veya bir kısmını kapsayabilecek şekilde esnek olarak tasarlanabilir. Bu sayede istenildiği takdirde devreye alınabilmesi opsiyonel tutulabilir.

 Aynı şekilde yeni tasarlanan projelerin sağlıklı bir şekilde devreye alınabilmesi için gerekli ETL/ELT uygulamaları ile  veri ambarı yapılarının doğru test ve geliştirme ortamlarının kurulması ve konfigüre edilmesi için danışmanlık hizmetlerini kapsar.

5. Veri Kalitesi Ölçümleme ve Veri Standardizasyonu Sağlama Hizmetleri

 Veri kaynaklarından veri ambarına aktarılan verilerin aktarım öncesi ve esnasında kurumsal veri standartlarını sağlayıp sağlamadıkları yönünde etkin ölçümleme metolojilenin ve araçların kullanımı danışmanlığı hizmetini kapsamaktadır.

 Bu kapsamda, kaynağından bağımsız olarak verilerin örneklem alma yöntemiyle veritipi dağılımlarının tespitine imkan sağlayan yazılımlar geliştirilmesi için danışmanlık hizmetleri de sağlanmaktadır.

6. Veri Ambarı Veritabanı ve SQL/PLSQL Performans İyileştirme Hizmetleri

 Method IT olarak müşterilerimizin veritabanı sistem  performanslarının iyileştirilmesine yönelik ciddi bir bilgi birikimine ve tecrübeye sahibiz.

 Son 10 yılda bu konuda birçok kurumda yeni ve maliyetli donanım yatırımları gerekmeden ciddi uygulama ve veritabanı performans iyileştirme çalışmaları  gerçekleştirdik. 

 Veri ambarı sistemlerinin gerek üretim ortamında devreye alınmadan önceki performansa etki eden tüm veri tabanı konfigürasyonlarının yapılması, gerekse üretim

sürecinde karşılaşılan performans problemlerinin çözülmesi noktasında her türlü danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.

 İlişkisel veritabanları üzerinde geliştirilen veri ambarları için lisanslı ve(ya) açık kaynak (script) uygulamalar ile cpu/io/network yüklerinin doğru tespit edilebilmesi ve bunlara etki eden sql/plsql komutlarının ve  bunları içeren ETL işlemlerinin gerektiğinde iyileştirilmesi danışmanlık sağlanmasını içerir.

7. Veri Ambarı sistemleri Yedekleme, Veri/Veritabanı Güvenliği Hizmetleri

 Veritabanlarının veri büyüklüğü ve kritik iş süreçleri dikkate  alınarak doğru yedekleme stratejinin  oluşturulması danışmanlığını içeririr. Aynı zaman da hassas ve

özel içerikli verilerin şifreleme, maskeleme vb veri güvenliğini standartlarının oluşturulması danışmanlık hizmetlerini de kapsar.

İletişim Bilgileri
KVKK Aydınlatma Metni'ni okudum ve kabul ediyorum.

Veri Ambarı Danışmanlığı Hizmetleri

Veri ambarı ihtiyaçlarınız konusunda uzman tavsiyesi arıyorsanız, MethodTR danışmanlık hizmetlerimiz size yardımcı olabilir. İşletmenizin benzersiz gereksinimlerini karşılayan özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz. Deneyimli danışmanlardan oluşan ekibimiz, verilerinizi analiz etmek, boşlukları ve fırsatları belirlemek ve iş hedeflerinizle uyumlu bir strateji geliştirmek için sizinle yakın bir şekilde çalışacaktır. MethodTR danışmanlık hizmetlerimiz mimari, tasarım, uygulama, bakım ve optimizasyon dahil olmak üzere veri ambarlamanın tüm yönlerini kapsar. Veri ambarınızın ölçeklenebilir, güvenli ve verimli olmasını sağlamak için bir dizi araç ve teknoloji kullanıyoruz. Danışmanlardan oluşan ekibimiz, her büyüklükteki ve sektördeki işletmelerle çalışma konusunda yılların deneyimine sahiptir. Müşterilerimizin yatırımlarından en yüksek değeri elde etmelerini sağlamak için veri ambarı alanındaki en son trendleri ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İster yeni bir veri ambarı tasarlamak, ister mevcut veri ambarınızı yeni bir platforma taşımak veya mevcut veri ambarınızı optimize etmek için yardıma ihtiyacınız olsun, danışmanlık hizmetlerimiz size yardımcı olabilir. Veri ambarı hedeflerinize ulaşmanıza nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için hemen bugün bize ulaşın.

Daha İyi İş Öngörüleri için Veri Ambarı Çözümleri

Veri ambarı, her modern işletmenin kritik bir bileşenidir ve değerli içgörüler elde etmek için birden fazla kaynaktan gelen verileri birleştirmenize ve analiz etmenize olanak tanır. Ancak bir veri ambarı oluşturmak ve yönetmek karmaşık ve zorlu bir görev olabilir. İşte bu noktada Method TR veri ambarı çözümlerimiz devreye giriyor. Veri ambarı çözümlerimiz, her ölçekten ve sektörden işletmenin verilerini daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Mimari ve tasarımdan uygulama ve bakıma kadar veri ambarının tüm yönlerini kapsayan uçtan uca çözümler sunuyoruz. Method TR veri ambarı çözümlerimiz sayesinde iş operasyonlarınız, müşteri davranışları ve pazar trendleri hakkında daha derin içgörüler elde edebilirsiniz. Çözümlerimiz şunları yapmanızı sağlar:

• Birden fazla kaynaktan gelen verileri konsolide ve entegre etme

• Verileri gerçek zamanlı olarak analiz edin ve görselleştirin

• Verilerinizdeki eğilimleri ve kalıpları belirleyin

• Karar alma süreçlerini iyileştirin ve iş büyümesini destekleyin Uzman ekibimiz, çeşitli sektörlerdeki işletmelerle çalışma konusunda geniş deneyime sahiptir. Ölçeklenebilir, güvenli ve verimli veri ambarları oluşturmak için en yeni araçları ve teknolojileri kullanıyoruz.

Veri Yönetimi için Güçlü Bir Temel Oluşturma

Etkili veri yönetimi, her işletmenin başarısı için kritik öneme sahiptir. Veri ambarı, güçlü bir veri yönetimi stratejisinin merkezi bir bileşenidir. Birden fazla kaynaktan gelen verileri yapılandırılmış ve düzenli bir şekilde birleştirmenize ve depolamanıza olanak tanır. Method IT’de, her büyüklükteki ve sektördeki işletmeler için güçlü veri temelleri oluşturma konusunda uzmanız. Uzman ekibimiz, benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılayan bir veri ambarı tasarlamanıza, uygulamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir. Güçlü bir veri temeli ile şunları yapabilirsiniz;

• Veri kalitesini ve doğruluğunu artırma

• Birden fazla kaynaktan gelen verileri birleştirin ve entegre edin

• Endüstri yönetmeliklerine uygunluğun sağlanması

• Daha hızlı ve daha doğru raporlama ve analize olanak sağlayın

Veri Ambarı Yönetiminizi Kolaylaştırın

Bir veri ambarını yönetmek karmaşık ve zaman alıcı bir görev olabilir. Veri yapılarının, araçlarının ve teknolojilerinin derinlemesine anlaşılmasını gerektirir. Şirketimizde, veri yönetiminizi kolaylaştırmanıza ve operasyonlarınızın verimliliğini artırmanıza yardımcı olabilecek veri ambarı yönetimi hizmetleri sunuyoruz. Method TR veri ambarı yönetimi hizmetlerimiz, veri yükleme, veri dönüşümü, veri modelleme ve performans optimizasyonu dahil olmak üzere veri ambarı yönetiminin tüm yönlerini kapsar. Veri ambarınızın her zaman güncel, güvenli ve verimli olmasını sağlamak için en yeni araçları ve teknolojileri kullanıyoruz.

• Veri ambarı yönetimi hizmetlerimizle şunları yapabilirsiniz

• Veri yönetiminizi dış kaynak kullanarak operasyonel maliyetleri azaltabilirsiniz

• Veri kalitesini ve doğruluğunu artırın

• Performansı ve ölçeklenebilirliği artırın

• Endüstri yönetmeliklerine uygunluğun sağlanması

• Veri ihlalleri ve güvenlik tehditleri riskini azaltın

Veri Ambarı ile İş Potansiyelinizi Açığa Çıkarın

Method TR veri ambarı, işletmenizin potansiyelini ortaya çıkarmanıza yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. Birden fazla kaynaktan gelen verileri birleştirip analiz ederek, büyümeyi teşvik edebilecek ve karar alma süreçlerini iyileştirebilecek değerli içgörüler elde edebilirsiniz. Şirketimizde, işletmelerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlayan veri ambarı çözümleri sağlama konusunda uzmanız. Çözümlerimiz ölçeklenebilir, güvenli ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır, böylece verilerinizden en yüksek değeri elde edebilirsiniz. Veri ambarı çözümlerimiz ile şunları yapabilirsiniz

• Birden fazla kaynaktan gelen verileri konsolide ve entegre edebilirsiniz

• Verileri gerçek zamanlı olarak analiz edin ve görselleştirin

• Verilerinizdeki eğilimleri ve kalıpları belirleyin

• Karar alma süreçlerini iyileştirin ve iş büyümesini destekleyin

Gerçek Zamanlı Veri Ambarı ile Daha Hızlı İçgörüler Elde Edin

Gerçek zamanlı veri ambarı, güncel bilgilere anında erişim gerektiren işletmeler için oyunun kurallarını değiştiren bir unsurdur. Verileri gerçek zamanlı olarak analiz etmenizi ve görselleştirmenizi sağlayarak daha hızlı, veriye dayalı kararlar alabilir ve değişen pazar koşullarına hızla yanıt verebilirsiniz. Method IT’de daha hızlı içgörüler elde etmenize ve rekabet avantajı kazanmanıza yardımcı olabilecek gerçek zamanlı veri ambarı çözümleri sunuyoruz. Çözümlerimiz ölçeklenebilir, güvenli ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır, böylece verilerinizden en yüksek değeri elde edebilirsiniz. Büyük hacimli verileri işleyebilen ve neredeyse anlık sonuçlar sağlayan gerçek zamanlı veri ambarları oluşturmak için en yeni araçları ve teknolojileri kullanıyoruz. Uzman ekibimiz, benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılayan gerçek zamanlı bir veri ambarı tasarlamanıza, uygulamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir. Gerçek zamanlı veri ambarı çözümlerimizle şunları yapabilirsiniz

• Verileri gerçek zamanlı olarak analiz edebilir ve görselleştirebilirsiniz

• Daha hızlı, veriye dayalı kararlar alın

• Değişen piyasa koşullarına hızlı yanıt verin

• Operasyonel verimliliği artırın

• Rekabet avantajı kazanın

Bulut Tabanlı Veri Ambarı ile Veri Entegrasyonunuzu Basitleştirin

Bulut tabanlı veri ambarı, birden fazla kaynaktan gelen verileri entegre etmesi gereken işletmeler için esnek ve uygun maliyetli bir çözüm olarak hızla popülerlik kazanıyor. Bulut bilişimin gücünden yararlanarak veri entegrasyonunuzu basitleştirebilir ve operasyonlarınızın verimliliğini artırabilirsiniz. Method TR’de sorunsuz veri entegrasyonu elde etmenize ve rekabet avantajı kazanmanıza yardımcı olabilecek bulut tabanlı veri ambarı çözümleri sunuyoruz. Çözümlerimiz ölçeklenebilir, güvenli ve verimli olacak şekilde tasarlanmıştır, böylece verilerinizden en yüksek değeri elde edebilirsiniz. Büyük hacimli verileri işleyebilen ve hızlı, güvenilir sonuçlar sağlayan veri ambarları oluşturmak için en yeni bulut tabanlı teknolojileri kullanıyoruz. Uzman ekibimiz, benzersiz ihtiyaçlarınızı karşılayan bulut tabanlı bir veri ambarı tasarlamanıza, uygulamanıza ve yönetmenize yardımcı olabilir. Bulut tabanlı veri ambarı çözümlerimizle şunları yapabilirsiniz

• Veri entegrasyonunuzu basitleştirebilir ve operasyonel maliyetleri azaltabilirsiniz

• Veri kalitesini ve doğruluğunu artırın

• Performansı ve ölçeklenebilirliği artırın

• Endüstri yönetmeliklerine uygunluğun sağlanması

Sağlam Veri Ambarı Çözümleri ile Veri Güvenliğini Sağlayın

Veri güvenliği, hassas bilgilerle iş yapan işletmeler için en önemli önceliktir. Veri ihlalleri önemli mali kayıplara, yasal yükümlülüklere ve itibar kaybına yol açabilir. Bu nedenle, verilerinizi yetkisiz erişime karşı koruyabilecek sağlam veri ambarı çözümlerine sahip olmak çok önemlidir. Method TR’de veri güvenliğini ön planda tutan veri ambarı çözümleri sunuyoruz. Çözümlerimiz ölçeklenebilir, güvenli ve HIPAA ve GDPR gibi endüstri standartları ve düzenlemeleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Veri ambarı çözümlerimizle şunları yapabilirsiniz:

• Veri güvenliğini sağlayabilir ve yetkisiz erişimi önleyebilirsiniz

• Hassas bilgileri siber tehditlerden koruyun

• Endüstri standartlarına ve yönetmeliklerine uymak

Veri ambarı nedir?

Veri ambarı, büyümeyi teşvik edebilecek ve karar alma sürecini iyileştirebilecek değerli içgörüler elde etmek için birden fazla kaynaktan gelen verilerin birleştirilmesi ve analiz edilmesi sürecidir. Veri ambarı, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış verileri analiz için depolayan merkezi bir depodur.

İşletmeler neden veri ambarına ihtiyaç duyar?

İşletmeler operasyonları, müşterileri ve pazar eğilimleri hakkında içgörü kazanmak için veri ambarına ihtiyaç duyar. İşletmeler, birden fazla kaynaktan gelen verileri birleştirip analiz ederek veriye dayalı kararlar alabilir ve değişen pazar koşullarına hızlı bir şekilde yanıt verebilir.

Veri ambarının faydaları nelerdir?

Veri ambarının faydaları arasında gelişmiş karar verme, daha hızlı içgörüler, artan verimlilik ve rekabet avantajı yer alır. İşletmeler, birden fazla kaynaktan gelen verileri birleştirip analiz ederek büyümelerine ve başarılı olmalarına yardımcı olabilecek değerli içgörüler elde edebilir.

Gerçek zamanlı veri ambarı nedir?

Gerçek zamanlı veri ambarı, işletmelerin verileri gerçek zamanlı olarak analiz etmesini ve görselleştirmesini sağlayan bir çözümdür. Gerçek zamanlı veri ambarı, güncel bilgiler sağlayarak işletmelerin daha hızlı, veriye dayalı kararlar almasına ve değişen pazar koşullarına hızla yanıt vermesine yardımcı olabilir.

Bulut tabanlı veri ambarı nedir?

Bulut tabanlı veri ambarı, verileri entegre etmek ve depolamak için bulut bilişimden yararlanan esnek ve uygun maliyetli bir çözümdür. İşletmeler bulut tabanlı teknolojileri kullanarak veri entegrasyonunu basitleştirebilir ve operasyonlarının verimliliğini artırabilir.

Veri ambarı danışmanlık hizmetleri işletmeme nasıl yardımcı olabilir?

Veri ambarı danışmanlık hizmetleri, işletmelerin kendilerine özgü ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayan veri ambarı çözümleri tasarlamalarına, uygulamalarına ve yönetmelerine yardımcı olabilir. Danışmanlık hizmetleri, işletmelerin daha hızlı içgörüler elde etmelerine, veri entegrasyonlarını basitleştirmelerine, veri güvenliğini sağlamalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir.