Özet
Topics
Diğer Eğitimler

C++ söz diziminin temel unsurlarını ve Standart Kitaplığın sunduklarını öğrendiğinizde sıra bellek yönetimi ayrıntılarını, çoklu iş parçalarını, STL’yi ve Boost Kitaplığını öğrenmeye gelir. Bu eğitimde ayrıca MySQL ve MongoDB programlama ayrıntılarına da değineceğiz.

Topics

  • New Language Features in C++11/14/17 
  • Multi-Thread Programming 
  • Memory management 
  • Valgrind
  • Templates
  • STL 
  • Networking with Boost.Asio 
  • MySQL Programming with MySQL Connector/C++ 
  • MongoDB.Programming.with.MongoCXX 
  • Functional and Reactive Programming using RxCpp