Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Agile testi üç temel unsuru içerir: araçlar ve teknoloji, prensipler ve uygulamalar ve zihniyet ve davranışlar. Bu eğitim, Agile test prensiplerini, önce test geliştirme uygulamalarını, arka uçtaki bir kalite güvence faaliyetinden ziyade ön uçtaki geliştirme etkeni olarak testin önemini ve etkin açık kaynak veritabanı test araçlarını tanıtacaktır. Sınıfta ayrıca test ve kalitenin herkesin işi olduğu ve Agile analitik ekibindeki her bir kişinin testte bir rolünün olduğu da açıklanacaktır.

Hedefler:

 • Kaliteye kesintisiz odaklanma nasıl sağlanır

 • Agile test çalışma çerçevesine kıyasla klasik test

 • Veritabanı test teknikleri

 • Sağlam test paketlerinin geliştirilmesine yönelik prensipler

 • Fitnesse/DbFit ve Cucumber gibi açık kaynak test araçları

 • Test paketlerinizin sürüm kontrollerinin nasıl yapılacağı

 • Davranış Odaklı Geliştirme (BDD)

 • Test Odaklı Geliştirme (TDD)

 • Test rol ve sorumlulukları

 • DW/BI kullanıcı öyküleri için iyi Kabul Kriterleri’nin yazılması

Topics:

1. Agile Overview

 • Agile Manifesto & Guiding Principles

2. Agile Testing Values & Principles

 • Perspectives and Mindset

 • Whole Team Approach

 • Attitudes and Culture

 • Customer Collaboration

3. Agile BI Testing Overview

 • Conventional Testing Approach

 • Agile Demands Something Different

 • Scrummerfall Anti-Pattern

 • Testing Feedback Loop

 • Agile Testing Model

4. Database Testing Strategies

 • Critical Testing Points

 • Component Under Test

 • Test Data

 • Test Queries

 • Data Testing Tactics

 • Testing Type 2 Dimensions

 • When Test Data Grows Stale

5. Test Automation

 • Test Automation Pyramid

 • Automation Approach

 • Sandbox Infrastructure

 • DW/BI Test Automation Tools

6. Definition of Done and Acceptance Criteria

 • Definition of Done

 • Acceptance Criteria

 • Acceptance Criteria Process

 • What Happens if a Story Isn't Accepted?

 • Example BI User Story and Acceptance Criteria

7. Story Testing

 • Story Testing Example

 • Test-Driven Development

 • Story-Test-Driven Development

 • Behavior-Driven Development (BDD)

 • BDD Too