Topics
Diğer Eğitimler

Topics:

▪ Gereksinim Mühendisliğine Giriş ve Temel Kavramlar
▪ İlgili Standartlar ve Modeller
▪ Gereksinim Analizi Yöntemleri
▪ Gereksinim Türleri
▪ Ham Gereksinimlerin Toplanması
▪ Gereksinim Listesinin Oluşturulması
▪ Üst Düzey Çözümün Belirlenmesi
▪ Gereksinim Gruplarının Oluşturulması
▪ Gereksinim Tanım Listesinin Oluşturulması
▪ Gereksinimlerin Tanımlanması
▪ Yazılım Gereksinimlerinin Tanımlanması
▪ Kullanım Durumlarının ve Düzeylerinin Belirlenmesi
▪ Use Case Şablonu
▪ Use Case Yazımı
▪ Tasarım Gereksinimleri ve Tasarım Kısıtları
▪ Gereksinim Spesifikasyonu Şablonu
▪ Gereksinim Spesifikasyonunun Oluşturulması
▪ İzlenebilirlik
▪ Kalite Gözden Geçirme Yöntemleri