Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

COBIT® 2019, kurumsal BT yönetimi ve yönetişiminde sektör lideri çerçevedir. COBIT (Bilgi ve İlgili Teknolojiler için Kontrol Hedefleri - Control Objectives for Information and Related Technology), kurumsal BT hizmetlerinin yönetimi ve yönetişimi için en iyi uygulamaları sağlayan bir çerçevedir.

BT ortamlarının etkin bir şekilde yönetişimini ve yönetilmelerini sağlamak için Cobit 2019’un geliştirilmiş süreç modeliyle beraber tasarım faktörleri ve hedef alanlarının aktarılması, süreç yetkinliği değerlendirmek amacıyla Cobit 2019 yetkinlik modelinin detaylandırılması amaçlanmaktadır.

COBIT 2019 Foundation sertifikasyon sınavını geçmek için gerekli bilgi düzeyine erişilmesini sağlar.

Hedefler:

 • Çeşitli süreçlerin etkinliğini değerlendirmek için COBIT 2019’i uygulama

 • Yönetim ve yönetişim arasındaki farklılıkları değerlendirme

 • Uygulama açısından sancılı noktaları ve tetikleyicileri araştırma

 • Tüm faaliyetlerin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için insanları, becerileri ve yetkinlikleri değerlendirme

Topics:

 • COBIT 2019 Süreç Modeli

  • Yönetim ve Yönetişim Hedefleri

  • 40 Süreç

 • Grup Çalışması: BT Sorunlarının Tespiti ve İyileştirme İçin COBIT Süreçlerinin Seçimi

 • COBIT 2019 Bileşenleri

  • Süreçler

  • Organizasyonel Yapılar

  • Bilgi Akışları

  • Kişiler, Beceriler ve Yetkinlikler

  • Politikalar ve Çerçeveler

  • Kültür, Etik ve Davranış

  • Hizmet, Altyapı ve Uygulamalar

 • COBIT 2019 Tasarım Faktörleri

  • Kurum Stratejisi

  • Kurum Hedefleri

  • Kurum Büyüklüğü

  • BT’nin Rolü

  • Kaynak Temin Modeli

  • Uyum Gereksinimleri

 • COBIT 2019 Hedef Alanlar

 • Grup Çalışması: Seçilen COBIT 2019 Süreçlerinde İyileştirme Yaratmak

 • Süreç Olgunluğu

  • COBIT Değerlendirme Programı

  • COBIT 2019'a Göre Olgunluk Değerlendirme

  • Süreç Modeli

  • Süreç Değerlendirme Modeli

  • Ölçüm Çerçevesi

Diğer Eğitimler