Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle Bulut Altyapısı, özel çözümlerin geliştirilmesini kolaylaştırmak için bir dizi Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) ve Komut Satırı Arayüzü (CLI) sunmaktadır. Bu eğitimde OCI için Python SDK ile birlikte OCI CLI kurulumunu ve çeşitli temel OCI servislerini kurmak için gereken kodları yazmayı öğreneceksiniz.

Hedefler

  • Oracle Bulut Altyapısı Komut Satırı Arayüzünü (CLI) kurma
  • Oracle Bulut Altyapısı Python SDK ve Java için SDK’yı kurma ve yapılandırma
  • Bir Python uygulaması geliştirme ve Temel OCI Servisleri ile iletişim kurma
  • OCI üzerinde bir Otonom Veritabanı VT sistemi kurmak amacıyla Python kullanma

Topics

  • Introduction to Oracle Cloud Infrastructure
  • Downloading and Configuring SDKs
  • OCI Services with Python SDK
  • Programming with OCI Services Using Python
  • Advance Programming with OCI Services Using Python
  • Exploring Other OCI SDKs