Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle Bulut Altyapısı, özel çözümlerin geliştirilmesini kolaylaştırmak için bir dizi Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) ve Komut Satırı Arayüzü (CLI) sunmaktadır. Bu eğitimde OCI için Go ve Typescript SDK’ları ile birlikte OCI CLI kurulumunu ve çeşitli temel OCI servislerini kurmak için gereken kodları yazmayı öğreneceksiniz.

Hedefler

  • Oracle Bulut Altyapısı Go SDK ve Typescript için SDK’yı kurma ve yapılandırma
  • Go SDK ve Typescript SDK kullanarak OCI kaynaklarını oluşturma
  • Go SDK kullanarak Otonom Veritabanı oluşturma

Topics

  • Introduction to OCI Go SDK
  • Programming with OCI Services using GO
  • Exploring OCI Database Using GO
  • Introduction to OCI TypeScript SDK
  • Programming with OCI Services Using TypeScript SDK
  • Exploring Container Engine Cluster using TypeScript