Detaylar
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Kotlin ile Android Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi sayesinde mobil hayata girişin nasıl yapılacağını, Android cihazlarda uygulama geliştirmeyi ve geliştirdiğiniz uygulamaların geniş bir kitleye ulaşmasını öğreneceksiniz.

Kotlin programlama dilini kullanarak Android platformunu adım adım inceleyecek, uygulamalı örneklerle öğrenecek ve Android üzerindeki bilgi ve yeteneklerinizi ileri seviyeye taşıyacağız. 

Hedefler:

 • How to use Android Studio to build your app.

 • How to run your app on a device or in the emulator.

 • How to add interactive buttons.

 • How to display a second screen.

Topics:

Module 1: Introduction to Kotlin

 • Kotlin History

 • Kotlin Advantages

 • How Kotlin Program Work?

 • Kotlin Software Prerequisites

 • IntelliJ IDEA

 • Installing IntelliJ IDE

 • Creating a Kotlin Program

 • Running a Kotlin Program

 • The main( ) function

 • Writing Comments

 • Kotlin Variables

 • Kotlin Data Types

 • Input of Information to Kotlin Program

 Module 2: Control Flow Statements

 • Introduction

 • If statement

 • If-else- statement

 • When Statement and expression

 • For Loops

 • While Loops

 • Do- While loops

 • Jump Expressions

 • Break Statement..

 • Continue Statement

 • Return Statement

 • Functions

 • Function Structure

 • Creating a Function

 • Functions and Variable Scope

Module 3: Function & Object Oriented Programming (OOP)

 • Object-Oriented Programming (OOP)

 • Object

 • Class

 • Kotlin Collections

Module 4: Android Framework and Android studio

 • Introduction

 • Android Platform Architecture

 • Android Libraries

 • Components of Android application

 • Types of Android processes and their properties

 • Android Application Development

 • Creating Kotlin Project Using Android Studio

 • Run Android App

 • Setup an Android Virtual Device

 • What is Android Studio Gradle?

 • Run your Apps on a Hardware Device (Physical Phone)

 • Lab 4: Creating Your First Application

 Module 5: Creating user interface

 • Introduction

 • Android Project Structure

 • View

 • Creating user interface

 • Lab 5: Creating a Pizza Order Application

Module 6: Android Layouts, Styles, Themes and Menus

 • Introduction

 • Views

 • Layouts

 • Android Styles and Themes

 • App manifest

 • App Icons

 • Lab 6: Android Application Layouts, Styles, and Themes.

Module 7: Snackbar, Activities, Android Intent, Alert Dialog and Android Notifications

 • Snackbar Class .

 • Snackbar Class .

 • Activity Lifecycle

 • Android Intent

 • Android Alert Dialog

 • Android Notifications

 • Lab 7: Creating a Mail Schedule Pickup App

Module 8: Android Widgets 

 • Progress Bar

 • Seek Bar

 • Date and Time Picker Dialogs

 • Calendar View

 • Web View.

 • Rating Bar

 • Video View

 • Texture View

 • Lab 8: Creating a Pizza Schedule a App

Module 9: Android Navigation Components 

 • Menus

 • Bottom AppBar

 • Recycler View

 • SearchView

 • TabLayout and ViewPager

 • Spinner

 • Drawer

 • Lab 09: Creating Navigation Drawer in Android App