Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle BI 12c eğitimi, Oracle İş Zekası Kurumsal Sürüm araçlarını nasıl kullanacağınızı öğretmektedir. Kontrol panellerini analiz eden, geliştiren, değiştiren ve yöneten son kullanıcılar ve uygulama ekibi üyeleri için tasarlanmıştır.

Hedefler

 • Görünümleri ve grafikleri oluşturma ve analizlerde kullanma
 • Filtreler, gruplar ve seçimleri kullanarak kümeleşme öncesi ve sonrasındaki filtreleme işlemlerini gerçekleştirme
 • Oracle İş Zekası Mobil Uygulama Tasarımcısı ile mobil uygulamalar oluşturma
 • Analizlere coğrafi eşleştirmeler ekleme
 • Trendleri analiz etmek ve kurumsal hedeflere erişmek için Temel Performans Göstergelerini ve Skor Kartlarını kullanma
 • İş Zekası İçeriğine erişmek için İş Zekası Mobil’i kullanma
 • Etkileşimli Kontrol Panelleri oluşturma ve değiştirme
 • Analizlerde ve görünümlerde hiyerarşik sütunları kullanma
 • Etkileşimli Kontrol Panellerinde rehberli navigasyon bağlantıları oluşturma
 • Analiz Editörünü kullanarak Oracle İş Zekası analizlerini oluşturma ve değiştirme
 • Analizleri ve diğer Oracle İş Zekası nesnelerini yönetme
 • Oracle İş Zekası analizini ve Etkileşimli Kontrol Paneli içeriğini Office dokümanlarına entegre etmek için Oracle Hyperion Smart View for Office’i kullanma
 • Analiz kriterlerini birden çok konu alanında birleştirme

Topics

 • Introduction to Oracle Business Intelligence Enterprise Edition
 • Working with Oracle Business Intelligence Analyses
 • Filtering Data for Analyses
 • Selecting and Grouping Data for Analysis
 • Advance Visualization in Analysis
 • Showing Results with Pivot Tables
 • Working with Additional Views in Analyses
 • Visualizing Data on Maps
 • Creating Oracle Business Intelligence Dashboards
 • Configuring Oracle Business Intelligence Dashboards
 • Creating Dashboard Prompts and Variables
 • Scorecards and Key Performance Indicators
 • Visual Analyzer, BI Ask, and Data Mashup
 • Working with BI Content in Smart View
 • Oracle Business Intelligence Mobile
 • Using Oracle Business Intelligence Delivers
 • Administering the Presentation Catalog
 • Direct Database Analysis
 • Expressions