Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde Oracle BI Repository’nin üç katmanını inşa edebilmeniz için gerekli bütün prosedürleri adım adım öğreneceksiniz. İlk olarak şemaları “import” edebilmeyi, daha sonra mantıksal iş modelleri dizayn edebilmeyi ve bu iş modellerini Oracle BI kullanıcı arayüzünde kullanıcılara sergilemeyi öğreneceksiniz.

“Repository” kurarken aynı zamanda fiziksel ve mantıksal “join”leri, basit ölçümleri ve hesaplamaları nasıl oluşturabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Daha sonraki aşamalarda mantıksal boyut hiyerarşileri, çoklu tablo kaynakları, “aggregate tablolar, “partition”lar gibi kompleks iş gereksinimlerinizi nasıl modelleyebileceğinizi detaylarıyla inceleyeceksiniz.

Hedefler

 • Uygulama performansını ve kullanılabilirliği iyileştirmek için bölmeleri ve parçaları modelleme

 • Yönetim görevlerini basitleştirmek ve meta veri içeriğini dinamik bir şekilde değiştirmek için değişkenleri kullanma

 • Tarihsel zaman karşılaştırması analizlerini desteklemek için zaman serisi fonksiyonlarını kullanma

 • Kullanıcıların kimliklerini doğrulamak ve uygun izin ve ayrıcalıkları atamak için güvenlik özelliklerini ayarlama

 • Sorgu performansını sürdürmek ve zenginleştirmek için önbellek yönetimi tekniklerini uygulama

 • Test ve hata ayıklama için sorgu günlüklerini kurma

 • Çok kullanıcılı bir geliştirme ortamı kurma

 • Veri havuzlarını yönetmek, bakımını yapmak ve geliştirmek için Yönetim Aracı sihirbazlarını ve yardımcı araçlarını kullanma

 • Sorguları ve veritabanı kullanımını takip etmek ve sorgu performansını iyileştirmek için kullanım takibini etkinleştirme

 • Geliştirmeden Üretime senaryosunda yama birleştirme işlemlerini gerçekleştirme

 • Oracle BI’yı ortamlar arasında taşımak için Kurumsal Uygulama Arşivi (BAR) dosyalarını kullanma

Topics

 • BI 12c: Build Repositories Course Introduction

 • Repository Basics

 • Building the Physical Layer of a Repository

 • Building the Business Model and Mapping Layer of a Repository

 • Building the Presentation Layer of a Repository

 • Testing and Validating a Repository

 • Managing Logical Table Sources

 • Adding Calculations to a Fact

 • Working with Logical Dimensions

 • Working with Logical Dimension Hierarchies

 • Managing Usage Tracking

 • Using Model Checker and Aggregates

 • Using Partitions and Fragments

 • Modeling Time Series Data

 • Modeling Many-to-Many Relationships

 • Setting an Implicit Fact Column

 • Importing Metadata from Multidimensional Data Sources

 • Security

 • Cache Management

 • Setting Up and Using the Multiuser Development Environment

 • Performing a Patch Merge

 • Managing Metadata and Working with Service Instances

 • Using Administration Tool Utilities