Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle BI Publisher 12c eğitimi, bir raporlama ve doküman çıktısı yönetim çözümü olan Oracle BI Publisher’ın temel kavramlarını öğretmektedir. Veri Modeli, Rapor ve Düzen Editörleri gibi bileşenleri kullanarak ihtiyacınız olan becerileri geliştirin ve raporları tasarlayın.

Hedefler

 • Raporları programlama ve yayınlama
 • Çevirileri gerçekleştirme
 • Oracle BI EE ile entegre raporlar oluşturma
 • BI Publisher Sunucusunu yönetme
 • BI Publisher teknolojisini ve mimarisini açıklama
 • OBI EE veri kaynaklarından raporlar oluşturma
 • Veri Modellerini oluşturma ve değiştirme
 • Şablon Oluşturucuyu kullanarak RTF Şablonları oluşturma
 • RTF Şablonlarının oluşturulması için Form Alanı Yöntemini keşfetme ve kullanma
 • Düzen Editörünü kullanarak düzenler oluşturma

Topics

 • Introduction to Oracle BI Publisher 12c
 • BI Publisher Technology and Architecture
 • Getting Started with BI Publisher
 • Using the Data Model Editor
 • Working with layout editor
 • Using Template Builder to create RTF templates
 • BI Publisher Server: Administration and Security
 • Scheduling and Bursting Reports
 • Integrating BI Publisher with Oracle BI Enterprise Edition
 • Creating Data Models and BI Publisher Reports Based on Other Data Sources
 • Performing Translations