Giriş
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimin amacı, katılımcılara veri biliminin temel konuları olan değişken seçimi, sınıflandırma, doğrusal regresyon, lojistik regresyon, Bayes teoremi, karar ağaçları ve sinir ağları gibi istatistiksel öğrenme algoritmaları ile ilgili temel bilgiler vermek ve bu algoritmaların R programlama ortamında pratik uygulamalarla pekiştirilmesidir. Eğitim içeriği, profesyonel iş hayatında gerekli olan pratik yaklaşımların farkında olarak teori ve pratiğin ideal bir karışımı şeklinde ele alınır. Katılımcıların, bu sayede profesyonel iş hayatındaki veri temelli karar verme süreçlerinde analitik uygulamalar geliştirilmeleri ve daha keskin karar verebilecekleri ortamı sağlamaları hedeflenir

Topics

 • Temel İstatistik Kavramları

 • Veri Bilimi’nin Temel Kavramları

 • R Kurulumu ve R Paketleri

 • R - Temel R Bilgisi

 • R - Temel Veri İşleme Metodları

 • R - Veri Görselleştirme Metodları

 • R - Güdümlü Öğrenim Algoritmaları

  • Doğrusal Eniyileme (Linear Regression)

 • R - Sınıflandırma Algoritmaları

  • Lojistik Eniyileme (Logistic Regression)

  • Bayes Teoremi

  • LDA ve QDA Algoritmaları

 • KNN Algoritması

 • R - Ağaç Temelli Algoritmalar

  • Karar Ağaçları (Decision Trees)

  • Random Forest

 • R - Destek Vektör Makinaları (Support Vector Machines)

  • Karar Ağaçları (Decision Trees)

  • Random Forest

 • R - Güdümsüz Öğrenim Algoritmaları

  • PCA Analizi

  • K_Means Kümeleme (K-Means Clustering)

 • R - Sinir Ağları (Neural Networks