Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde, Red Hat® OpenShift Enterprise (OSE) uygulamalarının nasıl kurulacağını, yapılandırılacağını ve yönetileceğini öğreneceksiniz. Red Hat OpenShift Enterprise, konteyner teknolojisini kullanarak her tür uygulama için önceden tanımlı dağıtım ortamı sağlayan bir PaaS (hizmet olarak platform) ürünüdür. Bu özelliğiyle, kısaltılmış pazara girme süresi ve sürekli teslimat gibi DevOps ilkelerini destekleyen bir ortam sağlar. Red Hat OpenShift Enterprise'ın nasıl kurulacağını ve yapılandırılacağını öğrenecek, bu kurulumu gerçek bir uygulamada kullanarak test edecek ve uygulamalı laboratuvarlar ile projeleri ve uygulamaları yöneteceksiniz.

Hedefler:

  • Konteyner kavramları

  • Komut satırı arabirimini kullanarak kaynakları yapılandırma

  • Pod oluşturma

  • Pod için hizmetleri etkinleştirme

  • Rota oluşturma

  • Görüntüleri indirme ve yapılandırma

  • Dağıtımları geri alma ve aktifleştirme

  • Özel S2I görüntüleri oluşturma

Topics:

Introduction to Red Hat OpenShift Container Platform

Review features and architecture of OpenShift Container Platform.

Install OpenShift Container Platform
Install OpenShift Container Platform and configure a master and node.

Explore networking concepts
Describe and explore OpenShift networking concepts.

Execute commands
Execute commands using the command-line interface.

OpenShift Container Platform resources
Control access to OpenShift Container Platform resources.

Persistent storage
Provision persistent storage and use it for the internal registry.

Manage application deployments
Manipulate resources to manage deployed applications.

Metrics subsystem
Install and configure the metrics- gathering system.

Manage and monitor
Manage and monitor OpenShift Container Platform resources and software.

Comprehensive review
Install, configure, and deploy an application on a cluster.