Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu beş günlük Training 2-Pack eğitimi, Microsoft Technology Yardımcısı Sınavları  98-361 ve 98-372’ye hazırlanmanıza yardımcı olurken aşağıdaki konuları anlamanızı sağlar: Temel Programlama, Nesne Odaklı Programlama, Genel Yazılım Geliştirme, Web Uygulamaları, Masaüstü Uygulamaları, Veritabanları, .NET Framework Kavramları, .NET Framework’de Ad Alanları ve Sınıflar, .NET Kod Derleme, .NET Framework’de I/O Sınıfları, Güvenlik, .NET Dilleri ve Bellek Yönetimi. Bu eğitimler, bu sınavlar için Microsoft Resmi Akademik Eğitimleri’nde (MOAC) bulunanlarla aynı içerikten faydalanmaktadır.

Hedefler

 • Temel Programlamayı anlama

 • Nesne Odaklı Programlamayı anlama

 • Genel Yazılım Geliştirmeyi anlama

 • Web Uygulamalarını anlama

 • Masaüstü Uygulamalarını anlama

 • Veritabanlarını anlama

 • .NET Framework Kavramlarını anlama

 • .NET Framework’deki Ad Alanlarını ve Sınıfları anlama

 • .NET Kodunun Derlemesini anlama

 • .NET Framework’deki I/O Sınıflarını anlama

 • Güvenliği anlama

 • .NET Dillerini anlama

 • Bellek Yönetimini anlama

Hedef Kitle

Microsoft Teknoloji Yardımcısı (MTA), Microsoft teknolojilerini kullanarak bir kariyer inşa etmeye başlamak için gerekn temel bilgileri doğrulayan, Microsoft’un en yeni teknoloji sertifikasyon sınavlarıdır. Bu program, teknoloji alanındaki bir kariyer için uygun bir giriş noktası sunmakta ve uygulamalı deneyim veya eğitimler şeklinde düzenlenmektedir.

Topics

 • Introduction toProgramming

 • Introduction to Object-Oriented Programming

 •  Understanding General Software Development

 • Understanding Web Applications

 •  Understanding Desktop Applications

 • Understanding Databases

 • Understanding Object-Oriented Programming

 • Understanding Data Types and Collections

 • Understanding Events and Exceptions

 • Understanding Code Compilation and Deployment

 • Understanding Input/Output (I/O) Classes

 • Understanding Security