Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

ASP.NET Core ile F # eğitim kursu, katılımcılara F # programlama dilini kullanarak modern ASP.NET Core tabanlı uygulamaların nasıl oluşturulacağını öğretir.

Hedefler:

 • .NET Core platformunun hedeflerini ve avantajlarını anlamayı

 • Daha kısa, birleştirilebilir ve ölçeklenebilir kod yazmak için F # dilinin özelliklerinden yararlanmayı

 • REST tarzı bir mimari elde etmek için ASP.NET Core'un yönlendirme sistemini kullanmayı

 • Razor görünüm motorunu ve istemci tarafı JavaScript'i kullanarak nasıl ilgi çekici ve bakımı yapılabilir bir HTML kullanıcı arabirimi oluşturacağınızı öğrenmeyi

 • Özel bileşenler ve şablonlar oluşturarak ASP.NET Core'u nasıl genişleteceğinizi ve değiştireceğinizi öğrenmeyi

 • Docker kapsayıcıları dahil olmak üzere mevcut farklı platformlar arası dağıtım seçeneklerini anlamayı

Topics:

 • Giriş

  • .NET Core ve Tam Çerçeve Karşılaştırması

  • F # Dili

  • Visual Studio ve VS Code

  • F # Proje Şablonları

 • Hello World

  • .NET Çekirdeği (CLI)

  • CLI Komutları

  • ASP.NET Core (CLI)

  • Meta Paketler ve Çalışma Zamanı Deposu

  • WebHost ve Kestrel

  • ASP.NET Core (Visual Studio)

 • ASP.NET Core Uygulama Mimarisi

  • Ara yazılım

  • Hizmetler

  • F # ile Bağımlılık Enjeksiyonu

 • Uygulama Yapılandırması

  • WebHost Builder API'si

  • Başlangıç ​​Sınıfı

  • Yöntemi Yapılandır

  • ConfigureServices Yöntemi

  • MVC Bileşenleri

  • IConfiguration

 • Yönlendirme İsteme

  • RESTful API

  • Ara Yazılım Yönlendirme

  • Rota Şablonları

  • Rota Kısıtlamaları

  • MVC Ara Yazılım

  • Öznitelik Tabanlı Yönlendirme

  • F # 'da Sınıfları ve Modülleri Düzenleme

 • Modeller

  • Giriş

  • Sebat Cehalet

  • Sınıflar ve F # Kayıtları

  • Entity Framework (EF) Core 2

  • F # Tipi Sağlayıcılar

 • Kontrolörler

  • Giriş

  • Gereksinimler ve Kurallar

  • Bağımlılıklar

  • Eylem Sonuçları,

 • Görüntüleme

  • Giriş

  • Sözleşmeler

  • Razor Sözdizimi

  • Düzenler

  • ViewData ve ViewBag

  • Kesin Tür Görünümler

  • Kısmi Görünümler

  • Modelleri Görüntüle

  • HTML ve URL Yardımcıları

  • Etiket Yardımcıları

  • Bileşenleri Görüntüle

  • İstemci Tarafı Bağımlılıkları

  • Jilet Sayfaları

 • HTML Formları

  • Giriş

  • Form Etiketi Yardımcısı

  • Form Gönderimleri

  • Model Bağlama ve F #

 • Uygulama Durumu

  • Giriş

  • HttpContext.Items

  • Oturum Durumu

  • TempData

 • Veri doğrulama

  • Giriş

  • Veri Açıklamaları

  • Model Bağlama

  • Giriş Etiketi Yardımcıları

  • Doğrulama Etiketi Yardımcıları

  • F'de Monadlar #

 • Doğrulama

  • Giriş

  • ASP.NET Core Kimliği

  • Çerez Middleware

  • yetki

  • Talep Bazlı Yetkilendirme

 • Hata yönetimi

  • En İyi Uygulamalar

  • HTTP Hata Durum Kodları

  • Durum Kodu Sayfaları

  • Geliştirici İstisna Sayfası

  • İstisna Filtreleri

 • Logging

  • Giriş

  • Yapılandırma

  • ILogger

 • Test yapmak

  • Giriş

  • Birim Testi

  • xUnit

  • Test Kontrolörleri

  • Entegrasyon Testi

 • Web API'leri

  • Giriş

  • Alma İşlemleri

  • İşlemler Oluşturun

  • Güncelleme İşlemleri

  • İşlemleri Sil

  • Kötü İstekler

  • Kaynaklar Arası Kaynak Paylaşımı (CORS)

 • Dağıtım

  • Sayfa ve Görünüm Derlemesi

  • Web Sunucusu Seçenekleri

  • Docker Kapsayıcıları

 • Giraffe Web Framework

  • Genel Bakış

  • HttpHandlers

  • Model Bağlama

  • Hata yönetimi

Diğer Eğitimler

Digital Vizyon
440 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön