Topics
Diğer Eğitimler

Flutter'a Giriş eğitimi, ilk Flutter uygulamalarınızı başarıyla oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz uygulamalı programlama becerilerini geliştirmeyi sağlar.

 

Neler Öğreneceksiniz

Tüm katılımcılar aşağıdakilerin nasıl yapıldığını öğreneceklerdir:

• Dünyadaki 5 milyar iOS / Android cep telefonunun herhangi birinde ve ayrıca tarayıcı ve masaüstü ortamlarında çalışacak bir çapraz platform uygulaması yazmayı
• Flutter uygulamaları geliştirin ve hata ayıklamayı

• Flutter uygulamalarında Dart programlama dilinin zarafetinden yararlanmayı

• Temaları ve stilleri uygulamayı

• Özel widget'lar yazmayı

• Dokunma, kaydırma gibi hareketlere yanıt vermeyi

Eğitim İçeriği

Giriş

Hello Flutter
Flutter nedir?
Neden Flutter?
Diğer seçenekler
Yerel çözümler

Dart Diline Genel Bakış
Dart nedir?
Beklenen özellikler - Dart Cheatsheet
Veri türleri, Diziler / listeler
Sınıflar
Koşullar ve döngüler
Dart hakkında beklenmedik şeyler
Çıkarım türü
final ve sabit
$ İle dize enterpolasyonu
Yayılma operatörü
Harita <foo, bar>
Fonksiyonlar nesnelerdir
Büyük ok / Şişman ok
Adlandırılmış işlev parametreleri
"Yeni" ve "bu" atlanıyor.
Sınıf yapıcı parametresi kısaltması
Özel sınıf üyeleri
Mixins
Kaskad operatörü (..)
Aşırı yükleme yok
Adlandırılmış yapıcılar

Flutter'da Geliştirme
Flutter araç zinciri
Flutter SDK
IDE'ler
IDE Geliştirme Araçları
Emülatörler
Araçları güncel tutmak
Flutter geliştirme süreci
Uygulamayı ve dosyaları iskele
Uygulamanızı çalıştırma

Her Şey Widget'tır
Kod olarak kullanıcı arayüzü
Yerleşik Flutter widget'ları
Değer widget'ları
Düzen widget'ları
Gezinme widget'ları
Diğer aletler
Durum bilgisi olmayan pencere öğeleri nasıl oluşturulur
Widget'ların anahtarları vardır
Widget'ınıza bir değer iletme
Durum Bilgisi İçermeyen ve Durum Bilgili pencere öğeleri
Peki hangisini yaratmalıyım?

Değer Widget'ler
Metin widget'ı
Simge widget'ı
Görüntü widget'ı
Gömülü görüntüler
Ağ görüntüleri
Bir görüntüyü boyutlandırma
Giriş widget'ları
Metin alanları
Form widget'larını bir araya getirme
Form widget'ı
FormField widget'ı
Büyük bir Form örneği

Hareketlere Yanıt Verme
Düğme ailesiyle tanışın
RaisedButton
FlatButton ve IconButton
FloatingActionButton
CupertinoButton
Reddedilebilir
Özel widget'larınız için özel hareketler
Uzun basışa tepki
Yeni bir öğe eklemek için sıkıştırma
Sola veya sağa kaydırma
Hareket alanı