Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu 5 günlük eğitimde profesyonel web geliştiricileri, .NET Core araçlarını ve teknolojilerini kullanarak gelişmiş ASP.NET Core MVC uygulamalarını geliştirmeyi öğrenecekler. Eğitimin odak noktası web sitesi uygulamalarının performansını ve ölçeklenebilirliğini arttıran etkinliklerin kodlanması olacaktır. Bu eğitim ile katılımcılar ayrıca 70-486 kodlu sınava da hazırlanacaklardır.

Hedefler

 • Microsoft Web Teknolojileri yığınını açıklama ve herhangi bir uygulamayı kullanmak için uygun teknolojiyi seçme.

 • Bir dizi foksiyonel gereksinimi, kullanıcı arayüzü gereksinimlerini karşılayacak ve iş modellerini ele alacak bir web uygulamasının mimarisini ve uygulamasını tasarlama.

 • Orta katman yazılımları kullanarak ASP.NET Core web uygulamalarının veri hattını yapılandırma ve MVC uygulaması çapında veri bağımlılığını kullanma.

 • Kullanıcı etkileşimini yönetmek, modelleri güncellemek ve Görünümleri seçmek ve geri döndürmek için bir MVC Uygulamasına Kontrolör ekleme.

 • Kullanıcılara dost URL’leri ve mantıksal bir navigasyon hiyerarşisini sunmak için ASP.NET Core yönlendirme motorunu kullanan bir web uygulaması geliştirme.

 • Bir MVC uygulamasında verileri görüntüleyen ve düzenleyen ve Modeller ve Kontrolörler ile etkileşime giren Görünümleri oluşturma.

 • MVC Modellerini oluşturma ve Model yöntemleri, özellikleri ve olaylarına iş mantığını uygulayan kodları yazma.

 • Bir ASP.NET Core uygulamasını Entity Framework Core kullanan bir veritabanına bağlama.

 • MVC web uygulamasının tamamını kapsayan tutarlı bir görünüm ve his uygulama.

 • İstemci tarafında çalışan ve bir MVC web uygulamasının tepkiselliğini optimize etmek için jQuery komut kitaplığını kullanan JavaScript kodunu yazma.

 • İstemci tarafındaki paketleri ekleme ve Task Runners’ı yapılandırma.

 • Visual Studio 2017’de bir web uygulaması için birim testlerini ve hata ayıklama araçlarını çalıştırma.

 • Kimliği kullanarak kullanıcıların içeriğe güvenle erişmesi için kimlik doğrulaması ve yetkilendirme yapan bir MVC uygulaması yazma.

 • Kötü niyetli saldırılara karşı dirençli bir MVC uygulaması oluşturma.

 • Kullanıcı taleplerine yanıtları hızlandırmak için ön belleğe almayı kullanma.

 • İstemci ile sunucu arasında çift yönlü iletişimi etkinleştirmek için SignalR’yi kullanma.

 • Web API’nin ne olduğunu ve geliştiricilerin bir uygulamaya neden bir Web API ekleyebileceğini açıklama.

 • Bir ASP.NET Core MVC web uygulamasının nasıl paketlendiğini ve bir geliştirme bilgisayarından bir web sunucusuna nasıl kurulduğunu açıklama.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler:

 • Visual Studio 2017 ile deneyim.

 • C# programlama ve Lambda ifadeleri, LINQ ve anonim türler gibi kavramlar konusunda deneyim

 • .NET Framework kullanma deneyimi.

 • HTML, CSS ve JavaScript ile deneyim.

 • ADO.NET ile verilerin sorgulanması ve değiştirilmesi konusunda deneyim.

 • XML ve JSON veri yapıları bilgisi.

Hedef kitle

Bu eğitim, gerek bireysel esasta gerekse de bir ekip olarak küçük ölçekliden büyük ölçekliye dek değişen boyutlardaki geliştirme ortamlarında Microsoft Visual Studio kullanan profesyonel web geliştiricilerine yöneliktir. Bu eğitime katılabilecek olan kişiler gelişmiş web uygulamalarının geliştirilmesine ilgi duyan ve HTML dilini kapsamlı bir şekilde yönetmek isteyenlerdir. Bu kişiler, kullanıcı arayüzünü, veri erişimini ve uygulama mantığını birbirinden ayıran web siteleri oluşturmak istemelidirler.

Topics

 • Designing ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Developing ASP.NET MVC 5 Models

 • Developing ASP.NET MVC 5 Controllers

 • Developing ASP.NET MVC 5 Views

 • Testing and Debugging ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Structuring ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Applying Styles to ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 5 Web Applications

 • Controlling Access to ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Building a Resilient ASP.NET MVC 5 Web Application

 • Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 5 Web Application

 • Handling Requests in ASP.NET MVC 5 Web Applications

 • Deploying ASP.NET MVC 5 Web Applications