Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde öğrenciler, çeşitli kaynaklardan yerel verilere ve uzaktaki verilere erişen servislerin nasıl tasarlandığını ve geliştirildiğini öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca tesis bünyesindeki sunucular ve Microsoft Azure da dahil olmak üzere servislerin nasıl geliştirildiğini ve hibrit ortamlara nasıl kurulduğunu da öğrenecekler.

Hedefler

 • .NET platformunu kullanarak servis geliştirmenin ve veri erişimi stratejilerinin temel kavramlarını açıklama.

 • Microsoft Azure bulut platformunu ve bu platformun bilişim, veri ve uygulama barındırma özelliklerini açıklama.

 • Visual Studio 2017 ve Entity Framework Core’u kullanarak veri odaklı bir uygulama tasarlama ve geliştirme.

 • ASP.NET Core kullanarak HTTP servislerini tasarlama, uygulamaya koyma ve kullanma.

 • ASP.NET Core kullanarak HTTP servislerini genişletme.

 • Servisleri tesis bünyesinde ve Microsoft Azure’da barındırma.

 • Servisleri hem tesislerde hem de bulut ortamlarında kurma ve arayüzlerini ve servis politikasını yönetme.

 • Bir veri depolama çözümünü seçme verileri ön belleğe kaydetme, dağıtma ve senkronize etme.

 • Servisleri izleme, kaydetme ve sorunlarını tespit edip giderme.

 • Talep tabanlı kimlik kavramları ve standartlarını açıklama ve Azure Active Directory ile kimlik doğrulama ve yetkilendirmeyi uygulamaya koyma.

 • Ölçeklenebilir servis uygulamalarını oluşturma.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler:

 • C# programlama ve lambda ifadeleri, LINQ ve anonim türler gibi kavramlar konusunda deneyim

 • N-Kademeli uygulamaların kavramlarını anlama

 • ADO.NET ile verilerin sorgulanması ve değiştirilmesi konusunda deneyim

Hedef kitle

Birincil: Servisleri nasıl geliştireceklerini ve hibrit ortamlara kuracaklarını öğrenmek isteyen .NET geliştiricileri.

İkincil: Yeni uygulamaların geliştirilmesini ve var olan uygulamaların Microsoft Azure’a aktarılmasını keşfeden ve Web uygulaması geliştirme deneyimine sahip .NET geliştiricileri.

Topics

 • Overview of service and cloud technologies

 • Querying and Manipulating Data Using Entity Framework

 • Creating and Consuming ASP.NET Core Web APIs

 • Extending ASP.NET Core HTTP Services

 • Hosting Services On-Premises and in Azure

 • Deploying and Managing Services

 • Implementing Data Storage in Azure

 • Diagnostics and Monitoring

 • Securing services on-premises and in Microsoft Azure

 • Scaling Services