Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Siebel Entegrasyon eğitimi Siebel uygulamalarını diğer uygulamalarla entegre etmek için kullanabileceğiniz çeşitli stratejileri öğretmektedir. Bir dizi entegrasyon yaklaşımını (entegrasyon iş akışları, web servisleri ve veri federasyonu kullanarak veri değişimi) destekleyen Siebel Kurumsal Uygulama Entegrasyonu (EAI) teknolojilerini öğreneceksiniz.

Hedefler

 • Siebel fonksiyonlarını ve verilerini web servisleri olarak kullanma.
 • Web servisleri olarak kurulan harici fonksiyonlara erişme.
 • Entegrasyon iş akışlarına dayalı olarak noktadan noktaya entegrasyon çözümü için Siebel uygulamasını yapılandırma.
 • Harici iş bileşenlerini ve sanal iş bileşenlerini kullanarak veri paylaşımına dayalı bir entegrasyon çözümü yapılandırma.
 • Siebel görünümünde harici bir kaynaktan web sayfalarını al

 

Topics

 • Course Introduction and Overview
 • Integration Objects
 • EAI Siebel Adapter
 • Data Conversion
 • Integration Workflows
 • EAI HTTP Transport
 • EAI Message Queue Transport
 • Data Mapping
 • The EAI Dispatch Service
 • Using and Configuring Siebel Inbound Web Services
 • Siebel Outbound Web Services
 • Overview of Data Federation
 • External Business Components
 • Virtual Business Components
 • Embedding Web Content in a Siebel View
 • Siebel CRM Workflow Appendix