Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Siebel İş Otomasyonu eğitimi, Siebel uygulamalarındaki en önemli otomasyon teknolojilerine yönelik ayrıntılı bir eğitim vermekte ve Siebel iş servisleri, Siebel İş Akışı, Siebel Görev Kullanıcı Arayüzü ve Siebel Görevlendirme Yöneticisi gibi temel teknolojileri ele almaktadır. Siebel 15.x ve 8.x müşterileri için uygundur. Uygulamalar Open UI kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Hedefler

 • İş süreçlerini otomatik hale getirmeye yönelik iş akışlarını oluşturma
 • Siebel Inbox’ı yapılandırma
 • Karmaşık prosedürler boyunca kullanıcıları yönlendirecek görevleri oluşturma
 • Otomasyon için Siebel istemci özelliklerini kullanma
 • İş verilerinin kullanıcılara atanması için Siebel Assignment Manager’ı kullanma

Topics

 • Siebel CRM Business Automation Course Introduction and Class Setup
 • Siebel Business Services
 • Building Siebel Workflow Processes
 • Testing and Deploying Workflow Processes
 • Siebel Workflow Architecture
 • Invoking Workflow Processes: Runtime Events and Custom Controls
 • Using Workflow Policies
 • Configuring the Universal Inbox
 • Using Siebel CRM Data Validation Manager
 • Siebel CRM Task UI
 • Transient Business Components
 • Scripting and SmartScript
 • Siebel CRM State Models
 • Siebel CRM Assignment Manager