Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Siebel Açık Kullanıcı Arayüzü Temel Özellikleri eğitimi, Siebel’ın istemci tarafındaki uygulama mantığını özelleştirmek ve basamaklandırılan stil sayfaları (CSS), JavaScript ve HTML gibi standart web geliştirme araçlarını kullanmak için yeni tarayıcı bağımsız çalışma çerçevesini nasıl kullanacağınızı öğretmektedir.

Hedefler

 • Siebel Açık Kullanıcı Arayüzü mimarisini açıklama
 • Siebel Açık Kullanıcı Arayüzü istemcisinin özelleştirilmesinde rol alan temel dosya türlerini belirleme
 • Siebel Açık Kullanıcı Arayüzü özelleştirmelerini yönetme
 • Temalar ve basamaklandırılan stil sayfalarında basit özelleştirmeler yapma
 • Açık Kullanıcı Arayüzü masaüstü uygulamalarında basit özelleştirmeler yapma

Topics

 • Siebel Open UI Client
 • Manifest Administration
 • Siebel Open UI JavaScript API
 • Files and directories
 • Debugging
 • Styling
 • Mobile