Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, öğrencilere verilerin Siebel veritabanına ve veritabanından dışarıya taşınması için gereken Kurumsal Entegrasyon Yöneticisi (EIM) içe aktarma, dışa aktarma ve silme işlemlerini kullanmayı öğretmektedir.

Hedefler

 • Verileri içe aktarma
 • Verileri dışa aktarma
 • Verileri silme

Topics

 • Siebel table relationships and referential integrity
 • EIM Architecture
 • EIM imports and updates
 • Data mapping
 • Controlling processing and logging
 • Updating User Keys
 • Setting Primaries
 • Populating Extension Columns
 • Export data
 • Deleting Data