Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Siebel Uygulaması Yönetimi 15.5 eğitiminde size Siebel CRM uygulamasının başlangıcındaki ve sonrasındaki yönetimi öğretilmektedir. Eğitim konuları arasında navigasyon, erişim kontrolü ve literatür, değerler listesi, hızlı doldurulan şablonlar, önceden tanımlanmış sorgular, etkinlik şablonları, değerlendirme şablonları, Siebel iHelp, onaylar, gelen kutusu, raporlar, durum modelleri ve denetim takipleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok alanın yönetimi yer almaktadır.

Hedefler

 • Siebel CRM uygulamasında dolaşma
 • Kullanıcıların uygulama görünümleri ve kayıtlarını görebilmesini sınırlandırmak için erişim kontrolünü kullanma
 • Sekme düzenlerini, görünüm bağlantılarını ve önceden tanımlanmış sorguları kullanarak kullanıcı verimliliğini arttırma
 • Başlangıç verilerini ve değerler listesini yönetme
 • Değerlendirme şablonlarını, etkinlik şablonlarını ve diğerlerini yönetme
 • Onayları, gelen kutularını ve raporları yönetme

Topics

 • Siebel CRM System Administration Course Introduction
 • The Siebel Architecture
 • Siebel CRM Server Components
 • Siebel CRM Server Component Parameters
 • Siebel CRM Server Management
 • Using the Command-Line Interface
 • Configuration Files
 • System Logging and Event Notification
 • Siebel CRM Application Response Measurement
 • Managing Clients
 • Migrating Parameters Between Environments
 • Introducing Application Deployment Manager
 • Using Application Deployment Manager
 • Performance Considerations