Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimin tamamlanmasının ardından:

 • MySQL sunucularının LDAP kullanarak kullanıcıların kimliklerini nasıl doğruladığını açıklayabileceksiniz
 • Basit LDAP kimlik doğrulama ile SASL tabanlı LDAP kimlik doğrulama arasındaki farkları açıklayabileceksiniz
 • MySQL LDAP kimlik doğrulamanın gereksinimlerini listeleyebileceksiniz
 • MySQL LDAP takılabilir kimlik doğrulamayı kurabilecek ve yapılandırabileceksiniz
 • Dizin bilgi ağacından kullanıcı ve grup girişlerini belirleyebileceksiniz
 • LDAP kimlik doğrulamasını kullanan MySQL kullanıcı hesaplarını oluşturabileceksiniz
 • LDAP gruplarının kimlik doğrulaması için proksi kullanıcılar oluşturabileceksiniz

Hedefler

 • LDAP Kimlik Doğrulama Eklentisini kurma ve yapılandırma
 • MySQL Kullanıcı Hesaplarını oluşturma
 • LDAP Tarafından Kimliği Doğrulanan Kullanıcı Hesaplarına bağlanma
 • Proksi ve Proksili Hesapları oluşturma
 • LDAP Tarafından Kimliği Doğrulanan Proksi Kullanıcılarına bağlanma
 • GSSAPI için MySQL Kullanıcı Hesaplarını oluşturma
 • Bir İstemci Ana Bilgisayarda Kerberos yapılandırma
 • GSSAPI ile MySQL Sunucusuna bağlanma

Topics

 • Introduction
 • MySQL LDAP Pluggable Authentication
 • Creating MySQL User Accounts for LDAP Authentication
 • Creating MySQL Proxy Accounts for LDAP Authentication
 • Using the GSSAPI Method to Authenticate MySQL Users
 • Conclusion