Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Geliştiriciler için MySQL eğitimi, geliştiricilere PHP, Java veya Python programlama dillerinden istediğini seçerek MySQL kullanarak konsol ve web uygulamalarını nasıl geliştireceklerini öğretmektedir.

Hedefler

 • Konektörleri kullanarak PHP, Java ve Python dillerinde MySQL istemci programlarını oluşturma
 • Farklı parametreler ile aynı sorguları yürüterek hazırlanmış tümceleri kullanma
 • Hazırlanmış tümceleri kullanarak SQL enjeksiyonuna karşı korunma
 • Hataları ve uyarıları yorumlama ve işleme
 • Veritabanı odaklı web uygulamaları oluşturma ve görünümler ile çalışma
 • Fonksiyonlar ve operatörler ile dizi verilerini manipüle etme
 • İfadelerde geçici ve nümerik fonksiyonlar kullanma
 • Birden çok SQL tümcesini bir atomik işlem halinde gruplandırmak için işlemleri kullanma

Topics

 • Introduction to MySQL
 • Connectors and APIs
 • Using Connectors
 • Prepared Statements
 • Handling Errors and Warnings
 • Creating Database-Driven Web Applications
 • Working with Views
 • Working with Strings
 • Working with Numeric and Temporal Data
 • Transactions
 • Optimizing Queries
 • Stored Routines
 • Triggers and Scheduled Events
 • Reporting
 • Spatial Data
 • JSON Data
 • Document Store
 • Conclusion