Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Veritabanı Yöneticileri için MySQL, veritabanı yöneticilerinin ve diğer veritabanı profesyonellerinin kuruluşlarının MySQL’e yaptıkları yatırımı azami seviyeye çıkartmalarına imkan vermektedir. MySQL Sunucusunu yapılandırmayı öğrenin, replikasyon ve güvenlik kurulumunu yapın, veritabanı yedekleme ve geri kurtarma işlemlerini gerçekleştirin, sorgu performansını en verimli hale getirin ve yüksek oranda kullanılabilirlik için gereken yapılandırmayı yapın.

Hedefler

 • MySQL sunucu ve istemci programlarını yükleme
 • Çalışan bir sunucuda MySQL’i yükseltme
 • MySQL mimarisini açıklama
 • MySQL’in verileri nasıl işlediğini, depoladığını ve ilettiğini açıklama
 • MySQL sunucu ve istemci programlarını yapılandırma
 • Veritabanı etkinliğini izlemek için sunucu günlük kaydı dosyalarını ve diğer araçları kullanma
 • Kullanıcıları ve rolleri oluşturma ve yönetme
 • Verilerinizi sık karşılaşılan güvenlik risklerinden koruma
 • Sunucu yavaşlamalarını ve diğer sık karşılaşılan sorunları tespit edip giderme
 • Yetersiz performans gösteren sorguları belirleme ve optimize etme
 • Yedekleme stratejisi tanımlama ve uygulamaya koyma
 • Verilerinizin fiziksel ve mantıksal yedeklemelerini gerçekleştirme
 • MySQL replikasyonunu ve yüksek oranda kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlikteki rolünü açıklama
 • Basit ve karmaşık replikasyon topolojilerini yapılandırma
 • Replikasyon topolojisini yönetme
 • InnoDB Cluster’ı yapılandırma ve yönetme

Topics

 • Installing and Configuring MySQL
 • Monitoring MySQL Instances
 • Securing MySQL Instances
 • Managing MySQL Instances
 • Configuring High Availability and Disaster Recovery