Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

MySQL Temel Özellikler eğitimi, dünyanın en popüler açık kaynak veritabanı olan MySQL’de uzmanlaşmanın ilk adımıdır. İlişkisel veritabanlarını, SQL ve MySQL sunucusu ve araçlarını kullanarak veritabanını eksiksiz bir şekilde tanıyın ve pratik deneyim elde edin.

Hedefler

 • MySQL özelliklerini ve avantajlarını açıklama
 • İlişkisel veritabanlarının temel özelliklerini açıklama
 • mysql komut satırı istemcisinden MySQL tümceleri düzenleme
 • MySQL Çalışma Ekranını kullanarak veritabanı işlemlerini gerçekleştirme
 • Veritabanınız için uygun veri türlerini seçme
 • SQL kullanarak veritabanı ve tabloları inşa etme
 • Veritabanınızın yapısını değiştirme
 • Dizinleri ve anahtarları oluşturma
 • Veritabanı verilerini ekleme veya güncelleme
 • SELECT tümceleri ile verileri sorgulama
 • Birden çok tablodan gelen verileri birleştirme
 • Bütünleşik MySQL fonksiyonlarını kullanma
 • JSON verilerini alma
 • Veritabanı verilerini yedekleme ve geri yükleme
 • Veritabanı işlemlerini açıklama

Topics

 • Introduction to MySQL
 • MySQL Server and Client
 • Querying Table Data
 • Data Types
 • Functions
 • Joins and Unions
 • Subqueries
 • Creating Databases and Tables
 • Modifying Databases and Tables
 • Modifying Table Data
 • Securing Your Database
 • Backing Up Your Database
 • JSON
 • Conclusion