Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

MySQL, dünyanın en popüler açık kaynak veritabanı ve web uygulamaları için de önde gelen veritabanıdır. En büyük web kaynaklarının büyük çoğunluğu, eşzamanlı olarak gerçekleştirilen büyük miktarlardaki işlemlerle başa çıkmaya çalışırken bir diğer yandan da verilerinin bütünlüğünü korumak için MySQL’e güvenmektedir. Kullanıcılar web uygulamalarından daha iyi performans ve daha fazla fonksiyonaliye talep etmeye devam ederken veritabanınızın da bunlara ayak uydurabileceğinden emin olmalısınız. MySQL 8.0 Performans Ayarı eğitimi, uygulamalarınızı hızlı, verimli ve güvenli tutmak için MySQL veritabanı profesyonellerince kullanılan birçok farklı konfigürasyon seçeneğini, izleme aracını ve tekniklerini nasıl kullanacağınızı öğretecektir.

Bu eğitime katıldıktan sonra performans ayarı kavramlarını anlayacak, sunucunuzu karşılaştırabilecek ve ayarlayabilecek, bir dizi sistem veritabanı, komut satırı ve grafiksel araçlar ile performans metriklerini araştırabilecek, en verimli performans için şemanızı tasarlayabilecek, yavaş sorguları belirleyebilecek ve optimize edebilecek ve sık karşılaşılan performans sorunlarını tespit edip giderebileceksiniz.

Hedefler

 • Sık karşılaşılan performans sorunlarını tespit edip giderme
 • MySQL sunucunuzu karşılaştırma
 • MySQL sunucu ayarlarını ayarlama
 • Bir dizi sistem veritabanı, komut satırı yardımcı programı ve grafiksel araç ile performans metriklerini araştırma
 • En verimli performans için veritabanlarınızı ve sorgularınızı tasarlama
 • Replikasyon gecikmesini teşhis etme ve düzeltme

Topics

 • Introduction
 • Performance Tuning Concepts
 • Performance Tuning Tools
 • Performance Schema
 • General Server Tuning
 • Tuning Tables, Files, and Logs
 • Tuning InnoDB
 • Optimizing Your Schema
 • Monitoring Queries
 • Query Optimization
 • Optimizing Locking Operations
 • Tuning Replication
 • Conclusion