Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, bir MySQL veritabanını barındırması için MySQL Bulut Servisinin kullanımını açıklamaktadır. Bir bulut servisi ortamını nasıl oluşturacağınızı, servise nasıl bağlanacağınızı ve veritabanı oluşturacağınızı, servis ortamına nasıl bağlanacağınızı ve lokal sunucu veritabanını MySQL Bulut Servisi ortamına nasıl aktaracağınızı öğrenin. Veritabanınızı yönetin. Ortama MySQL Çalışma Ekranından ve bir uygulamadan bağlanın.

Hedefler

 • Yeni bir MySQL Bulut Servisi ortamı oluşturma
 • MySQL Bulut Servisi ortamına bağlanma
 • MySQL Bulut Servisinde bir veritabanı yönetme
 • Buluta bir tesis bünyesindeki veritabanını taşıma
 • Ortamı izleme ve kaynakların kullanımını ayarlama

Topics

 • Introduction to MySQL Database Service
 • Overview of OCI and MySQL Database Service
 • Signing In to Your OCI Account and Exploring the Console
 • Setting Up Security and Networking
 • Creating MySQL Database Systems
 • Creating a Compute Instance
 • Connecting to Your MySQL Database System
 • Importing Data to Your MySQL Database System
 • Conclusion