Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için oluşturulmuş ve optimize edilmiş Dynamics 365 Business Central, giriş düzeyi iş uygulamalarını aşmış şirketlere yönelik bir uygulamadır. Büyüyen işletmeler, artan envanter ve işlemleri idare edemeyen, diğer iş kolu sistemleriyle entegrasyondan yoksun ve raporlama sınırlamaları olan temel muhasebe yazılımlarını veya eski kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemlerini genellikle aşmaktadır. İşletmeler ayrıca daha fazla ölçeklenebilirlik, artan mobilite ve bulutta kullanılabilirliğe sahip hizmetleri sunma güçlüğü ile de karşı karşıyadır. Business Central ile mali durumunuzu yönetebilir, tedarik zincirinizi otomatikleştirip güvenli hale getirebilir, daha akıllı satış yapabilir, müşteri hizmetlerini ve proje performansını iyileştirebilir ve operasyonlarınızı optimize edebilirsiniz.

Hedefler

 • Business Central modüllerinin kullanım örneklerini anlama

 • Business Central’ı kurma

 • Finansalları yapılandırma

 • Satış ve Satınalmayı yapılandırma

 • Operasyonları yapılandırma

 • Entegrasyon ve Otomasyon senaryolarını anlama

Hedef Kitle

Bu sınavın adayları, küçük ve orta ölçekli işletmeler için temel uygulama kurulum süreçlerini uygulayan fonksiyonel danışmanlardır. Temel fonksiyonları ve modülleri ayarlama ve verileri Business Central'a taşıma dahil olmak üzere Microsoft Dynamics 365 Business Central'ı uygular ve yapılandırırlar. Adaylar, işletmeye yönetilebilirlik ve kullanım kolaylığı sağlamak için uygulamayı uygulama ekibiyle işbirliği içinde yapılandırır. Bilgileri, ipuçlarını, eylem kutucuklarını, raporları, çizelgeleri uyarlama dahil rol merkezlerini yapılandırabilir ve Power Platform bileşenlerini kullanarak Business Central'ı genişletebilirler. Adaylar, temel finansal yönetim, satış, satın alma ve envanter anlayışı dahil olmak üzere Business Central'ı kullanarak iş ihtiyaçlarını karşılama konusunda uygulamalı bilgi sahibidir. Bu sınav için adaylar genellikle Business Central'ın bir veya daha fazla özellik setinde uzmanlaşır. Microsoft 365 ve Dynamics 365 uygulama paketleriyle ilişkili olarak Business Central'ın rolünü anlarlar.

Topics

 • Introduction to Business Central

 • Application Setup

 • Configure Financials

 • Configure Sales and Purchasing

 • Operations

 • Integration and Automation