Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Microsoft Power Platform, iş görevlerini ve süreçlerini basitleştirerek, otomatik hale getirerek ve dönüştürerek kuruluşların operasyonlarını en verimli hale getirmelerine yardımcı olmaktadır. Bu eğitimde öğrenciler Power Apps ve Automate Flows’u nasıl oluşturacaklarını ve iş gereksinimlerini tamamlamak ve karmaşık iş sorunlarını çözmek amacıyla platformu nasıl kullanacaklarını öğrenecekler.

Hedefler

 • Teknik bir tasarım oluşturma

 • Ortak Veri Servisini yapılandırma.

 • Power Apps’i oluşturma ve yapılandırma

 • İş süreci otomasyonunu yapılandırma

 • Kullanıcı deneyimini genişletme

 • Platformu genişletme

 • Entegrasyon geliştirme

Hedef Kitle

Bu eğitim için adaylar, Power Platform çözümlerini tasarlar, geliştirir, güvenli hale getirir ve sorunlarını giderir. Adaylar, uygulama geliştirmeleri, özel kullanıcı deneyimi, sistem entegrasyonları, veri dönüştürmeleri, özel süreç otomasyonu ve özel görselleştirmeleri içeren bir çözümün bileşenlerini uygular. Adaylar, yeteneklerin, sınırların ve kısıtlamaların derinlemesine anlaşılması dahil olmak üzere Power Platform hizmetleri hakkında uygulamalı bilgi edineceklerdir. Adayların JavaScript, JSON, TypeScript, C#, HTML, .NET, Microsoft Azure, Microsoft 365, RESTful Web Services, ASP.NET ve Power BI içeren geliştirme deneyimine sahip olması gerekir.

Topics

 • Create a model-driven application in Power Apps

 • Create a canvas app in Power Apps

 • Master advance techniques and data options in canvas apps

 • Automate a business process using Power ::Automate

 • Introduction to developing with Power Platform

 • Extending the Power Platform Common Data Service

 • Extending the Power Platform user experience

 • Model Driven apps

 • Create components with Power Apps ::Component Framework

 • Extend Power Apps portals

 • Integrate with Power Platform and Common Data Service