Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Microsoft Power Platform, kuruluşlara iş süreçlerini otomatikleştirme, kendi zengin uygulama deneyimlerini geliştirme ve müşterilerle daha iyi ve daha hızlı bağlantı kurma gücü verir. Bu eğitimde öğrenciler keşif gerçekleştirmeyi, gereksinimleri tespit etmeyi, konu uzmanları ve paydaşlarla etkileşim kurmayı, gereksinimleri çevirmeyi ve Microsoft Power Platform çözümlerini ve uygulamalarını yapılandırmayı öğreneceklerdir. Uygulama geliştirmeleri, özel kullanıcı deneyimleri, sistem entegrasyonları, veri dönüştürmeleri, özel süreç otomasyonu ve özel görselleştirmeler oluşturmak için öğrendiklerini uygulamalı laboratuvarlarla destekleyecekler. Microsoft Power Platform dört temel üründen oluşur: Power Apps, Power Automate, Power BI ve Power Sanal Aracılar. Bu eğitimde Microsoft Dataverse, AI Builder, konektörler ve portallara daha fazla odaklanarak bu dört uygulamayı ayrıntılı ele alacağız.

Hedefler

 • Gereksinimleri toplamak ve Microsoft Power Platform çözümlerini uygulamak için bir kuruluşla birlikte çalışma

 • Model odakı, kanvas ve portal uygulamaları oluşturma

 • Power Automate akışları oluşturma

 • Power Sanal Aracıları kullanarak basit bir sohbet robotu tasarlama

 • Power BI görselleştirmelerini ve kontrol panellerini kullanarak verileri analiz etme

Ön Koşullar

 • BT uzmanı veya öğrencisi olarak deneyim

 • Microsoft Power Platform ve temel bileşenleri hakkında çalışma bilgisi

 • Microsoft Dataverse (veya genel veri modelleme) ve güvenlik kavramları hakkında bilgi

Hedef Kitle

Bir Microsoft Power Platform Fonksiyonel Danışmanı, uygulamaların, otomasyonların ve çözümlerin oluşturulmasından ve yapılandırılmasından sorumludur. Kullanıcılar ve uygulama ekibi arasında bağlantı görevi görürler. Fonksiyonel danışman, bir kuruluş içinde çözümlerin kullanımını teşvik eder. Fonksiyonel danışman keşif gerçekleştirebilir, konu uzmanlarını ve paydaşları dahil edebilir, gereksinimleri yakalayabilir ve gereksinimleri özelliklere eşleyebilir. Uygulama geliştirmeleri, özel kullanıcı deneyimleri, sistem entegrasyonları, veri dönüştürmeleri, özel süreç otomasyonu ve basit görselleştirmeler dahil olmak üzere bir çözümün bileşenlerini uygularlar.

Topics

 • Introduction to the Power Platform

 • Work with Dataverse

 • Make model-driven apps with Power Apps

 • Make canvas apps with Power Apps

 • Make portals with Power Apps

 • Introduction to Automation

 • Build Power Automate cloud flows

 • Build Power Automate desktop flows

 • Build business process flows

 • Build chatbots with Power Virtual Agents

 • Analyze data with Power Bi

 • Putting it all Together