Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, Microsoft Power Platform kullanarak iş görevlerini ve süreçlerini basitleştirmek, otomatikleştirmek ve dönüştürmek için az sayıda kod tekniğiyle nasıl uygulamalar oluşturacağınızı öğretecektir.

Hedefler

 • Uygulamaları tasarlama ve iş akışlarını otomatik hale getirme

 • Uygulamaları oluşturma ve iş akışlarını otomatik hale getirme

 • Verileri bir uygulama veya otomatik iş akışı bağlamında analiz etme ve görselleştirme

Ön Koşullar

 • Temel veri modelleme, kullanıcı deneyimi tasarımı, gereksinim analizi ve süreç analizi becerileri.

 • Kişisel gelişim zihniyeti ve iş sorunlarını çözmek için teknolojiyi kullanmakta rahat.

 • Operasyonel ihtiyacı anlama ve istenen sonuca ilişkin bir vizyona sahip olma. Sorunlar aşamalı ve yinelemeli stratejilerle yaklaşma.


Hedef Kitle

App Maker, çözüm iş alanında derin uzmanlığa sahip oldukları yerlerde kendileri ve ekipleri için görevleri ve süreçleri basitleştirmek, otomatikleştirmek ve dönüştürmek için çözümler oluşturur. Temel veri modelleme, kullanıcı deneyimi tasarımı, gereksinim analizi ve süreç analizi becerilerine sahiptirler.
App Maker, iş süreçleri oluşturur ve uygular, dijital bilgi toplamayı yapılandırır, tekrarlanabilir görevlerin verimliliğini artırır ve iş süreçlerini otomatikleştirir. App Maker, iş sorunlarını çözmek için Power Platform'un Maker araçlarını kullanır. Microsoft uygulamalarının ve üçüncü taraf üretkenlik araçlarının gelişmiş özelliklerini kullanabilir. App Maker, mevcut araçların yeteneklerinin ve sınırlamalarının farkındadır ve bunların nasıl uygulanacağını anlar. App Maker kendi kendini yönetir ve çözüm odaklıdır. Resmi bir BT eğitimine sahip olmayabilir, ancak kişisel gelişim zihniyetiyle iş sorunlarını çözmek için teknolojiyi kullanmakta rahattır. Operasyonel ihtiyaçları anlar ve istenen sonuca ilişkin bir vizyona sahiptir. Problemlere aşamalı ve yinelemeli stratejilerle yaklaşır.

Topics

 • Create a model-driven application in Power Apps

 • Create a canvas app in Power Apps

 • Use the UI and controls in a canvas app in Power Apps

 • Automate a business process using Power Automate

 • Create and use analytics reports with Power BI

 • Get started with AI Builder