Özet
Hedefler
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Microsoft Power Platform'un iş değerini ve ürün özelliklerini öğrenin. Basit Power Apps oluşturun, Dataverse ile verileri bağlayın, bir Power BI Dashboard oluşturun, Power Automate ile süreçleri otomatikleştirin ve Power Sanal Aracılar ile bir sohbet robotu oluşturun.

Hedefler

 • Microsoft Power Platform bileşenlerini açıklama

 • Microsoft Dataverse, Konektörler ve AI oluşturucuyu tanımlama

 • M365, Dynamics 365, Microsoft Azure ve üçüncü şahıs hizmetler genelinde bulutlar arası senaryoları tanımlama

 • Microsoft Power Platform'un avantajlarını ve özelliklerini belirleme

 • Microsoft Power Platform bileşenlerinin temel fonksiyonlarını ve iş değerini belirleme

 • Power Apps, Power Automate, Power BI ve Power Sanal Aracılarla basit çözümler uygulama

Hedef Kitle

Bu sınavın adayları, iş süreçlerini otomatikleştirerek, bilgileri üretmek için verileri analiz ederek ve basit uygulama deneyimleri oluşturarak daha etkili hareket etmek suretiyle üretkenliği artırmayı hedefleyen kullanıcılardır.

Topics

 • Introduction to Microsoft Power Platform

 • Introduction to Microsoft Dataverse

 • Get Started with Power Apps

 • Get Started with Power Automate

 • Get Started with Power BI

 • Introduction to Power Virtual Agents