Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu JD Edwards EnterpriseOne Borçlar Muhasebesi 9.2 eğitimi, borçlar muhasebesi sürecinin tamamını açıklamaktadır. Uzman Oracle University eğitmenleri, borçlar muhasebesi için sisteminizi nasıl kuracağınızı adım adım öğretecektir.

Hedefler

 • Borçlar muhasebesi verilerini inceleme.
 • JD Edwards EnterpriseOne Borçlar Muhasebesi sistemini kurma.
 • Ödeme karşılığı satın alma işlemlerini işleme koyma.
 • Makbuz işlemeyi gerçekleştirme.
 • Borçlar muhasebesiyle ilgili vergi bilgilerini işleme.

Topics

 • Course Overview
 • Business Process Overview
 • Configuring System Settings
 • Setting Up Payment Terms
 • Setting Up Automatic Accounting Instructions
 • Setting Up Tax Information for Accounts Payable
 • Setting Up Suppliers
 • Processing Purchase Orders
 • Matching Vouchers
 • Processing Vouchers
 • Posting Voucher Batches
 • Using the Batch Voucher Processor
 • Setting Up Automatic Payment Processing
 • Creating Automatic Payments
 • Processing Manual Payments
 • Processing Accounts Payable Drafts (optional)
 • Updating and Reviewing Tax Information
 • (USA) Setting Up 1099 Processing Information (optional)
 • Auditing Supplier Information
 • Defining Accounts Receivable and Accounts Payable Netting
 • Describing Accounts Payable Reports
 • Verifying Accounts Payable Data Integrity
 • Final Course Activity
 • Course Review