Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu JD Edwards EnterpriseOne Alacaklar Muhasebesi 9.2 eğitimi, finansal modüllerin alacaklar muhasebesi kısmıyla ilgili iş sürecini, kurulumu ve diğer fonksiyonları öğretmektedir. Uzman eğitmenler, finansın alacak ve tahsilatlar kısmıyla çalışmaya yönelik süreçleri ayrıntılı olarak öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Hedefler

 • Müşteri bilgilerini yönetme.
 • Ticari alacak faturalarını işleme.
 • Satış siparişi faturalarını işleme.
 • Manüel alınan ödemeleri işleme.
 • Otomatik alınan ödemeleri ve çekleri işleme.
 • Alacak ödemelerini işleme.
 • Ticari alacak ve borç mahsuplaşma işlemlerini işleme.
 • Vergi bilgilerini işleme.
 • Alacak ve tahsilatlar için sistemi kurma.
 • Müşteri kesintilerini yönetme.
 • Temerrüt bildirimlerini ve ödeme vadesi geçmiş hesaplara dair ücretleri işleme.
 • Müşterilere ilişkin istatistik bilgilerini analiz etme.

Topics

 • Course Overview
 • Business Process Overview
 • Setting Up Foundational Components for Accounts Receivable
 • Setting Up Other Components of Accounts Receivable
 • Describing Accounts Receivable Master Business Functions
 • Setting Up Customers
 • Processing Invoices
 • Posting Invoices
 • Describing Batch Invoice Processing
 • Reviewing Customer Ledger Information
 • Performing the Order to Cash Process
 • Processing Manual Receipts
 • Approving and Posting Receipts to the General Ledger
 • Revising Receipts
 • Processing Automatic Receipts
 • Describing Automatic Debits Processing
 • Processing Accounts Receivable Drafts
 • Processing Credit Reimbursements
 • Describing AR/AP Netting
 • Describing Accounts Receivable Reports
 • Updating and Reviewing Tax Information
 • Setting Up Credit and Collections Information
 • Setting Up Customer Records for Credit and Collections
 • Entering Deductions
 • Resolving Deductions
 • Managing Customer Account Balances
 • Managing Account Activities
 • Describing the Collection Report
 • Managing Credit Information
 • Processing Delinquency Notices
 • Processing Delinquency Fees
 • Describing How to Calculate Statistics for Customer Analysis
 • Describing How to Review Statistical Information for Customers
 • Processing Statements
 • Final Course Activity
 • Course Review