Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu JD Edwards EnterpriseOne SCM için Tedarik eğitimi, üretim ve dağıtım ortamındaki stok ve masrafla ilgili satın almalara ilişkin tedarik fonksiyonunu öğretmektedir. Entegre bir satın alma süreciyle faaliyet giderlerini nasıl azaltacağınızı daha iyi anlayacaksınız.

Hedefler

 • Ödeme karşılığı tedarik süreç akışını hesaplama.
 • Ürün ve tedarikçi bilgilerini belirleme.
 • Satın alma siparişlerini işleme koyma.
 • Tedarik sistemini kurma.
 • Tedarik fonksiyonlarını gerçekleştirme.
 • Onay sürecini tanımlama.
 • Satın alma siparişlerini yapılandırma ve yönetme.

Topics

 • Course Overview
 • Business Process Overview
 • Establishing Product Information
 • Setting Up Suppliers
 • Setting Up Purchase Order Entry
 • Performing Purchase Order Entry
 • Configuring System Settings
 • Defining Procurement Setup
 • Setting Up Order Activity Rules
 • Setting Up Procurement Automatic Accounting Instructions
 • Defining Additional Procurement Setup
 • Setting Up and Running the Requisition Process
 • Setting Up and Managing Quotes
 • Processing Blanket Orders
 • Communicating to the Supplier
 • Processing Receipts
 • Matching Vouchers
 • Setting Up Order Hold Information
 • Setting Up Purchase Order Approvals
 • Processing Approvals
 • Creating Supplier Price Catalogs
 • Setting Up Templates
 • Using the Purchase Order Workbench
 • Processing Order Revisions
 • Setting Up Receipt Routes
 • Processing Items in Receipt Route
 • Setting Up Landed Costs
 • Defining Supplier Analysis
 • Using the Purchase Order Generator
 • Integrating with Capital Asset Management and Manufacturing
 • Integrating with Order Management and Logistics
 • Analyzing Purchasing Inquiries and Reports
 • Final Course Activity
 • Course Review