Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu JD Edwards EnterpriseOne Geliştirme Araçları Bölüm 2 eğitimi, formları ve etkileşimli uygulamaları tasarlamanın kritik bileşenlerini yürütmek için gereken becerileri edinmenize yardımcı olmaktadır.

Bu eğitimin tamamlanmasının ardından olay kurallarını ve işlem seçeneklerini kullanarak basit bir uygulamayı başarıyla geliştirmek ve çalıştırmak için gereken beceriye sahip olacaksınız.

Ayrıca EnterpriseOne uygulamalarını, geliştirme araçlarından elde edilen gelişmiş özelliklerle zenginleştirerek uygulama deneyimi de kazanacaksınız.

Bu özellikler arasında sistem fonksiyonları, basit hata mesajları, iş fonksiyonları, tablo olayı kuralları, tablo I/O ve gelişmiş olay kuralı mantığı da yer almaktadır.

Şirketinizdeki verilerin bütünlüğünü sağlamak için kullanabileceğiniz ve işlemlerin işleme konulmasına ve birden çok para birimindeki işlemlerin kolaylaştırılmasına yönelik yöntemlerin de yer aldığı teknikleri öğreneceksiniz.

Çeşitli hata ayıklama tekniklerini kullanarak etkileşimli uygulama sorunlarının tespit edilip giderilmesinde deneyim kazanacaksınız.

Ayrıca bir uygulamanın bir sürümünü bir başka sürümüyle karşılaştırmaya ve değişiklikleri birleştirmeye imkan sağlayan FDA Karşılaştırma aracını da öğreneceksiniz.

Ek olarak da JDEdwards EnterpriseOne uygulamalarının performansını değerlendirmeye ve iyileştirmeye yönelik tekniklerin ve araçların yer aldığı performans mühendisliğini de öğreneceksiniz.

Hedefler

 • Uygulama geliştirmede gelişmiş araçların fonksiyonlarını kullanma.
 • Veri tutarlılığı için olay kurallarını ve raporlarını tasarlama.
 • Yazılım değişikliklerini analiz ve entegre etme.
 • Etkileşimli uygulamaları değerlendirme ve sorunlarını tespit edip giderme.
 • JD Edwards EnterpriseOne uygulama tasarımı ve teknolojisini açıklama.

Topics

 • Technology overview
 • Designing Event Rules
 • Designing Processing Options
 • Designing Error Messages
 • Developing JD Edwards EnterpriseOne
 • Designing Application-Defined Hot Keys
 • Modifying Form Data Structures
 • Using System Functions to Enhance
 • Dsing System Functions to Enhance
 • Implementing Table I/O
 • Designing Business Functions
 • Describing Transaction Processing
 • Designing Table Event Rules
 • Designing NERs for Referential Integrity
 • Designing Reports for Referential Integrity
 • Using ER Compare for Event Rules
 • Using FDA Compare to Compare Forms
 • Debugging Applications
 • Evaluating Application Performance
 • Troubleshooting JD Edwards EnterpriseOne Applications