Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu JD Edwards EnterpriseOne Sistem Yönetimi Sürüm 9.2 eğitimi, Çözüm Gezgini’nin nasıl yapılandırılacağını ve yönetileceğini öğretmekte ve JD Edwards EnterpriseOne bünyesinde güvenliği açıklamaktadır.

Hedefler

 • Çözüm Gezgini’ni yapılandırma ve yönetme.
 • Sistem yönetiminin sorun tespiti ve giderilmesi sürecini açıklama.
 • JD Edwards EnterpriseOne bünyesindeki güvenliği açıklama.
 • Kullanıcı Tanımlı Nesneleri açıklama.
 • EnterpriseOne Sayfalarını yönetme.
 • Yazılım yaşam döngüsünü yönetme.
 • Bağlantı Vurgulayıcı Formları ve Otomatik Öneri Ortamlarını oluşturma ve yönetme.

Topics

 • Course Overview
 • Technology Overview
 • Describing Menus, Views and Versions
 • Security Overview
 • Describing JD Edwards EnterpriseOne Security Concepts
 • JDENet
 • Managing Objects
 • Administering Data Tools and Customization
 • Administering Batch Jobs
 • Administering Media Objects and Flat File Encoding
 • Managing User Defined Objects
 • Describing Software Updates and Tools Releases
 • Enabling EnterpriseOne Pages
 • Creating and Enabling Auto Suggest
 • Setting Up Hover Forms
 • Troubleshooting Overview
 • Using Log and Configuration Files for Troubleshooting
 • Troubleshooting JD Edwards EnterpriseOne Components
 • Performing Web Troubleshooting
 • Using OMW for Troubleshooting
 • Using Applications to Troubleshoot
 • Final Course Activity
 • Course Review
 • Defining the Differences Between Solution Explorer and JD Edwards
 • Setting Up OMW for Troubleshooting